Đăng bởi Để lại phản hồi

Xu hướng

Xu hướng là khái niệm quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật. Một xu hướng cho thấy hướng chung của sự vận động thị trường. Việc xác định xu hướng là quan trọng để bạn có thể kinh doanh cùng với chúng hơn là đi ngược lại chúng.

Các loại Xu hướng

Một kênh giá là sự cộng hai đường xu hướng song song hoạt động như các vùng hỗ trợ và đối kháng mạnh. Một đường nối một dãy các mức giá cao trong khi đường còn lại nối một dãy các mức giá thấp. Một kênh có thể đi lên, đi xuống hoặc nằm ngang. Nhà đầu tư dự kiến một cổ phiếu hoặc tiền tệ cụ thể giao dịch giữa hai đường hỗ trợ và đối kháng cho đến khi nó phá vỡ một trong hai đường đó. Họ dùng các đường kênh để chỉ ra thời điểm đặt “lệnh chốt lời” và “lệnh cắt lỗ”.

Gửi phản hồi