Vốn hoạt động chủ yếu của ngân hàng

     Đối với những ngân hàng còn vốn hoạt động chủ yếu là thu hút từ các nhà dầu tư chuyên nghiệp và do vậy, bất kỳ sự thiếu hụt ngân quỹ nào, ngân hàng phải dùng vốn tự có của mình dể bù đắp. Các ngân hàng bán buôn còn tham gia vào việc quản trị tài sản. Phạm vi quản trị có thể đi từ việc quản trị dòng lưu kim ngắn hạn của các khách hàng là công ty, đến việc quản trị danh mục vốn đầu tư chứng khoán cho các khách hàng chuyên nghiệp.
    Trong nhiều trường hợp, còn chịu trách nhiệm bảo quản an toàn các chứng khoán ấy. Ngoài việc  thông báo và dàn xếp việc tài trợ cho khách hàng trong nước, các ngân hàng bán buôn còn cung cấp thông tin cho các khách hàng quốc tế, và dàn xếp việc tài trợ xuất khẩu. Và từ năm 1986 trở lại đây, các ngân hàng bán buôn ở nhiều nước trên thế giới còn hoạt động với tư cách là môi giới và mua bán chứng khoán.
Vốn hoạt động chủ yếu của ngân hàng

    Những định chế tài chính trung gian phi ngân hàng (Non-bank financial institutions), thông thường là các Hiệp hội xây dựng, các trung tâm tài trợ, các công ty bảo hiểm, các quỹ trợ cấp, các đơn vị ủy thác và các cơ sở đầu tư ủy thác, ở Anh và các nước phương Tây các định chế tài chính này trở thành một nhóm các định chế tài chính quan trọng của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, và quyền lợi của họ được úy ban các cổ đông thuộc định chế tài chính khác (institutional shareholder’s committee) đại diện (được thành lập vào những năm của thập kỷ 70). Những định chế tài chính phi ngân hàng phát triển mạnh mẽ do nhiều nguyên nhân khác nhau về lịch sử địa lý và kinh tế nhưng nhìn chung, chúng có thể phân thành 5 loại chủ yếu:
  •           Các định chế tài chính phi ngân hàng (Non-Bank Financial Institution – NBFI) chuyên tài trợ ngắn hạn cho chỉ tiêu thường xuyên của các thành viên thuộc khu vực tư trong nước, ví dụ như nghiệp vụ cho thuê tài chính (financial leasing).
  •           Tài trợ dài hạn cho các thành viên thuộc khu vực tư trong nước, ví dụ như mua  nhà ở.
  •           Tài trợ cho nhu cầu dài hạn bất thường và trợ cấp hưu trí của khu vực tư như bảo hiểm nhân thọ và các quỹ trợ cấp.
  •           Tài trợ cho nhu cầu bảo hiểm thông thường.
  •          Tài trợ các khoản bảo hiểm tiền gởi có rủi ro thuộc khu vực tư nhân liên quan đến ủy thác và đầu tư.
    Tuy nhiên điều cần thiết phải nhân mạnh là, cùng với quá trình phát triển và đan xen các nghiệp vụ giữa các định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng ở các nước công nghiệp phát triển, người ta dự đoán rằng, ranh giới giữa chúng ngày càng thu hẹp lại, xuất phát từ quá trình cạnh tranh và sửa đổi luật pháp và do vậy, chúng ngày càng có xu hướng hòa quyện vào nhau, ví dụ, các ngân hàng dần dần tham gia vào lĩnh vực tài trợ bất động sản, trong khi đó các hiệp hội xây dựng lại đang tham gia vào các dịch vụ thanh toán và do vậy, sẽ hình thành định chế tài chính chung hoặc tổng hợp, trong đó mỗi một nhóm ngân hàng đều đảm nhận trọn vẹn các khâu dịch vụ tài chính với tư cách là các định chê tài chính trung gian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Trái phiếu Chính phủ lãi suất thả nổi sẽ được phát hình thí điểm

T6 Th1 20 , 2017
Theo đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính, giải pháp điều hành thị trường trong năm, “sẽ tăng phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Cụ thể ngay trong quý 2, trái phiếu Chính phủ lãi suất thả nổi sẽ được phát […]