VN30 chỉ là một trong nhiều chỉ số khác; sẽ phản ánh tốt nhất mối quan hệ giữa cung và cầu cổ phiếu.VN – Index vẫn được duy trì nhưng có thể được điều chỉnh lại .

VN Index là chỉ số duy nhất mà HOSE sử dụng từ lúc mới thành lập thị trường đến nay và cũng đang dần bộc lệ nhiều bất cập ảnh hưởng đến chuẩn xác của Vn Index mà nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ phương pháp tính toán chỉ số.
Phương pháp tính VN Index chỉ đơn thuần dựa trên giá trị vốn hóa thị trường của các CP thành phần mà chưa tính đến lượng cổ phiếu thực sự tự do lưu hành trên thị trường, cũng như chưa hạn chế sự ảnh hưởng quá mức của cấu phần có tỷ trọng quá cao trong chỉ số.


VN 30 được xem là giải pháp dung hòa giữa yêu cầu cấp thiết của thị trường về một chỉ số phản ánh tính chính xác hơn biến động giá cả chứng khoán và sự cần thiết phải chuẩn bị một tiền đề nền tảng cho chiến lược phát triển các sản phẩm mới của HOSE như sản phẩm phái sinh và các dạng quỹ đầu tư mới trong tương lai.
VN30 có thể thay thế VN-Index không?
Các chỉ số khác nhau sẽ đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nhà đầu tư. VN30 chỉ là một trong nhiều chỉ số khác như chỉ số ngành, chỉ số giá trị, chỉ số tăng trưởng thuộc bộ chỉ số HOSE – Index và sẽ tiếp tục được triển khai trong giai đoạn tiếp theo.
VN – Index vẫn được duy trì nhưng có thể được điều chỉnh lại để phản ánh chính xác hơn biến động của thị trường.
Những nhược điểm của Vn-Index mà VN30 đã khắc phục được? VN30 có thể khắc phục được nhiều nhược điểm cơ bản của VN-Index như sau:
(i) Giá trị vốn hóa của cấu phần chỉ số VN30 được tính dựa trên khối lượng cổ phiếu thực sự tự do lưu hành trên thị trường (free float).
VN30 không những loại trừ các cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định mà còn loại trừ cả những đối tượng ít có khả năng giao dịch như cổ đông thuộc H ĐQT, BTGĐ, BKS, và tổ chức liên quan của công ty, cổ đông nhà nước nắm giử, cổ đông chiến lược,…
(ii) Hạn chế sự ảnh hưởng quá mức của những cấu phần có tỷ trọng quá cao trong chỉ số VN30 bằng cách tính đến giới hạn tỷ trọng vốn hóa không vượt quá 10%.
(iii) Ngoài ra, do tiêu chuẩn chọn vào rổ VN30 là những cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất nên giá cả của các cổ phiếu trong rổ VN30 sẽ phản ánh tốt nhất mối quan hệ giữa cung và cầu cổ phiếu, từ đó hạn chế được sự làm giá vốn thường xảy ra đối với những cổ phiếu có thanh khoản kém.
VN30 tác động đến giao dịch như thế nào?Sự ra đời của VN30 sẽ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết của thị trường đồng thời với một chỉ số có khả năng mô phỏng và đầu tư được, các nhà đầu tư sẽ có thêm nhiều cơ hội đầu tư và từ đó tự tin hơn khi xây dựng danh mục đầu tư cho riêng mình.
Đây cũng là cơ sở để phát triển các quỹ đầu tư chỉ số, quỹ ETF, kéo theo sự gia tăng thanh khoản trên thị trường. Ngoài ra, VN30 cũng kỳ vọng là tài sản cơ sở cho các sản phẩm phái sinh của HOSE sẽ triểnkhai trong tương lai.
Một khi chỉ số VN30 được phổ biến rộng rải và được nhiều nhà đầu tư và các quỹ quan tâm, sử dụng cho các chiến lược đầu tư của mình thì tác động của VN30 đến giao dịch trên thị trường là điều được HOSE trông đợi.
Đặc điểm của VN30?VN30 được tính theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường, bao gồm 30 cổ phiếu thành phần, đại diện cho hoạt động của 30 công ty được niêm yết trên HOSE, chiếm khoảng 80% tổng giá trị vốn hóa và 60% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.
Tất cả các công ty niêm yết trên HOSE, thỏa mãn các điều kiện về giá trị vốn hóa thị trường, tỷ lệ free float, thanh khoản đều đủ tư cách tham gia vào tính toán chỉ số. Mỗi cổ phiếu thành phần được giới hạn hạn tỷ trọng ở mức 10% nhằm loại trừ sự ảnh hưởng quá mức của một cổ phiếu thành phần đối với chỉ số.
Vì sao tỷ lệ free float được làm tròn lên theo bội số của 5%?


Theo quy tắc chỉ số VN30, tỷ lệ free float hiện chỉ cập nhật 6 tháng/lần, tại mỗi lần xem xét định kỳ rổ chỉ số nhằm hạn chế những thay đổi nhỏ không cần thiết ảnh hưởng đến tính ổn định của chỉ số và tính hiệu quả khi vận hành chỉ số.
Do vậy, tỷ lệ free float được làm tròn theo bội số 5% để dự phòng cho những biến động trong kỳ của cổ phiếu.
Cổ phiếu dự phòng dùng để làm gì và có ảnh hưởng gì đến VN30 không? Trong trường hợp dùng đến cổ phiếu dự phòng thì HOSE sẽ công bố trước thời gian là bao lâu?


10 cổ phiếu đứng sau 30 cổ phiếu được chọn vào rổ VN30 sẽ được đưa vào danh mục cổ phiếu dự phòng, được sử dụng trong trường hợp có một hay nhiều cấu phần của VN30 bị loại bỏ khỏi rổ chỉ số vào giữa kỳ xem xét do bị kiểm soát, bị hủy niêm yết, bị phá sản, bị M&A, bị tạm ngưng giao dịch.
Trường hợp sử dụng đến cổ phiếu dự phòng để thay thế cổ phiếu trong rổ VN30, HOSE sẽ công bố ra thị trường ít nhất 2 ngày làm việc trước ngày hiệu lực.


(Theo TTVN)