Ví dụ về quyền chọn phức tạp

        Một ví dụ quyền chọn phức tạp là tài khoản tiết kiệm cho phép đi vay sau giai đoạn tiết kiệm. Những tài khoản như vậy kết hợp một giai đoạn tiết kiệm và giai đoạn cho vay để cấp vốn cho việc mua nhà ở. Trong cả hai giai đoạn, lãi suất được cố định trên hợp đổng kể từ ngày bắt đầu. Thời gian tiết kiệm ít nhất là 4 năm và có thề kéo dài 10 năm. Khách hàng có một số lựa chọn.

          Họ có thể cắt ngắn giai đoạn tiết kiệm nếu lãi suất thấp hơn lãi suất của những cách thức đẩu tư khác. Nếu khách hàng giữ chương trình tiết kiệm, họ có quyền chọn ký hợp đồng vay ở một lãi suất định trước vào ngày từ 4 tói 10 năm từ bây giờ. Vào cuối giai đoạn tiết kiệm, khách hàng so sánh lãi suất hợp đồng với lãi suất thế chấp hiện hành. Nếu lãi suất cho vay trên hợp đổng được định ra nhiều năm trước, thấp hon lãi suất hiện tại, khách hàng sẽ lựa chọn lãi suất hợp đổng. Với những khoảng thời gian dài như vậy, rất khó để đánh giá giá trị của những quyền chọn như vậy.

        Quyền chọn ẩn nổi tiếng nhất là tái thỏa thuận lãi suất hoặc lựa chọn trả trước trong những khoản vay thế chấp. Tái thỏa thuận hoặc trả trước xảy ra khi lãi suất giảm và người đi vay ở lãi suất cố định từ trước muốn hưởng lợi từ lãi suất thập hơn. Trong nhiều trường hợp, ngân hàng khó có thể không thỏa thuận lại hoặc chấp nhận lãi suất thấp hơn. Nếu không, họ có thế mất khách hàng khi họ trả trước và đi vay ở nơi khác rẻ hơn.

     Vì các ngân hàng bán nhiều sản phẩm cho khách hàng, ví dụ như thẻ tín dụng và tiền cho vay tiêu dùng, họ không muốn mất doanh thu từ những sản phẩm này mà thay vào đó muốn điều chỉnh lãi suất xuống thấp hơn. Quyền chọn ẩn trả trước khiên cho khoản vay có thể “bán được” khi khách hàng muốn.

lãi suất


      Việc thỏa thuận lại có thể gây ra tổn phí cho người đi vay, nhưng chi phí vẫn thấp hơn lợi ích. Ví dụ, người đì vay có thể phải chịu tiền phạt trả trước 3%, thường là khi khách hàng rời bò ngân hàng. Nhưng kể cả tiền phạt vì tái thỏa thuận cũng không thể bằng lợi ích khi đi vay ở lãi suất thấp hơn nếu lãi suất giảm đáng kể hoặc nếu kỳ hạn còn lại của thế chấp đủ dài. Tái thỏa thuận là một vân đề cho người cho vay vì khách hàng thay thế lãi suất cũ bằng một lãi suất thấp hơn, trong khi nợ vẫn có lãi suất như cũ, do đó biên sẽ giảm.

       Có nhiều quyển chọn khác ẩn trong các sản phẩm ngân hàng. Khách hàng có thể lựa chọn chuyển tiền ký gửi yêu cầu của họ sang quỹ thị trường tiền tệ để kiếm thu nhập cao hơn. Điều này không chắc sẽ gây ra sự sụt giảm tính thanh khoản nếu ngân hàng cung cấp quỹ thị trường tiền tệ nhưng nó gây ra chi phí cao hơn để có vốn.

       Một quy tắc thông thường áp dụng cho mọi quyền chọn ẩn: đó là chúng luôn luôn bất lợi cho ngân hàng, vì khách hàng sẽ luôn lựa chọn cơ hội có lợi nhuận nhất. Những quyền chọn ẩn có tác động tiêu cực cho thu nhập lãi thực và giá trị kinh tế của bảng cân đối kế toán của ngân hàng (chương 26).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Đánh giá một trái phiếu

T2 Th6 22 , 2015
    Trong thế giới chắc chắn, đường thời gian của lãi suất sẽ là duy nhất. Khi lãi suất ngẫu nhiên, độ biên động là số dương và có nhiều đường lãi suất khác nhau. Mỗi chuỗi lãi suất là một đường lãi suất không chắc chắn. Với mỗi […]