Trọng số rủi ro và danh mục đầu tư bán lẻ

          Trọng số rủi ro

        Trong cách tiếp cận tiêu chuẩn, trọng sống rủi ro được phân loại theo hạng mục tài sản. Cách tiếp cận này nhạy với rủi ro hơn nhiều so với Hiệp Ước Basel 1. Nó bao gồm một trọng số rủi ro 50% cho doanh nghiệp và 150% cho những đối tượng xếp hạng thấp.

         Những nguy cơ không được xếp hạng có trọng số 100%. Trọng số 150% phục vụ một so hạng mục tài sản. Cách tiếp cận tiêu chuẩn không cho phép trọng số thay đổi với kỳ hạn trừ trường hợp những tài sản ngắn hạn với các đối tượng ngân hàng với xếp hạng tầm trung, trọng số giảm từ 50% xuống 20% và từ 100% xuống 50% tùy vào xếp hạng.

        Phần lớn các doanh nghiệp không có xếp hạng ngoài. Lý do là người đi vay không phát hành nợ niêm yết nhưng không nhất thiết nghĩa là uy tín tín dụng của họ thấp hơn. Trọng số rủi ro 100% được dùng cho những đối tượng không được xếp hạng. Bời vì chi phí vốn của những đối tượng có xếp hạng thấp cao hơn với những đôi tượng không xếp hạng, đây có thể coi là một điểm không nhất quán. Hiệp Ước quy định rằng những nhà giám sát quốc gia nên linh hoạt khi điều chỉnh trọng số này.

Trọng số rủi ro

         Danh mục đầu tư bán lẻ

        Những nguy cơ bán lẻ cũng được xử lý trong cách tiếp cận từ trên xuống, xử lý như một tập hợp thay vì các nguy cơ đơn lẻ như đối với nguy cơ doanh nghiệp. Nêu danh mục đầu tư bán lẻ được phân tán hóa, trọng số rủi ro là 75%. Cho vay hoàn toàn được đảm bảo bởi thếchấp bất động sản nhà ở có trọng số rủi ro 35%. Thế chấp bằng bất động sản thương mại có rủi ro 100%.

       Phần không được bảo đảm của bất kỳ khoản vay nào (ngoài vay thế chấp nhà ở) quá hạn hơn 90 ngày có trọng số rủi ro 150% hoặc 100% tùy theo mức độ cung ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Sự can thiệp của ngân hàng trung ương

T5 Th3 24 , 2016
    Sự tác động qua lại giữa các lực lượng cung cầu trên thị trường hối đoái sẽ tạo thành tỷ giá hối đoái, tức là giá của một đồng tiền đo bằng đồng tiền khác. Tỷ giá hình thành theo phương thức này được gọi là tỷ giá thả […]