Dựa trên thuật toán NKT Oscillator (Thuật toán NKT Oscillator  viết tắt của  New Key Trade Oscillator  do chính chủ tịch KINH DOANH TÀI SẢN BONDS nghiên cứu phát minh để định giá các tài sản rủi ro trên thị trường tài chính như: Trái phiếu, cổ phiếu, phái sinh ).
Sau 20 năm phát triển thuật toán NKT Oscillator gặt hái được thành công rực rỡ trong việc đưa ra dự báo chính xác lãi suất của trái phiếu, giá cổ phiếu, chỉ số chứng khoán phái sinh. Nhiều định chế tài chính trong nước và nước ngoài luôn chờ đợi những bản phân tích thị trường dựa trên NKT Oscillator để đưa ra những khuyến nghị cho khách hàng của họ.
Đến nay NKT Oscillator được KINH DOANH TÀI SẢN BONDS  áp dụng vào thị trường hàng hóa, thị trường tài sản cố định hữu hình để ĐỊNH GIÁ CHÍNH XÁC GIÁ TRỊ và GIÁ CẢ để làm căn cứ đàm phán giữa Bên mua và Bên bán.
Dù đứng trên cương vị là Người Mua hay Người Bán trong các thương vụ, KINH DOANH TÀI SẢN BONDS luôn tuân thủ mua bán sao cho giá cả phản ánh đúng giá trị thực của tài sản giao dịch.

Công ty Máy May Hồng Long (Hong Long Sewing Machine Co., Ltd ).

Điện thoại/Zalo: 0912 975 896

Mail: maymayhonglong@gmail.com