Để hiểu bản phân tích của chúng tôi, quý nhà đầu tư cần làm quen với những khái niệm trên thị trường phái sinh – hợp đồng tương lai chuẩn bị đi vào vận hành.

Buy to open: Sử dụng trong trường hợp bạn là người mua hợp đồng tương lai (Buyer) và dùng khi bạn bắt đầu đặt lệnh mua VỊ THẾ – Chú ý là dù là Buy quyền mua (Call option) hay Buy quyền bán (Put option) thì bạn đều là Người Mua Quyền (Buyer) hết nhé. – hiểu nôm na là – mở ra một lệnh mua hợp đồng tương lai.

Sell to Close: Khi bạn là Buyer, bạn đã mua xong hợp đồng tương lai mà bạn muốn, giờ bạn muốn bán VỊ THẾ mình có đi để chốt lời (hoặc cắt lỗ – tất nhiên), lúc này bạn đặt Sell to close – hiểu nôm na là bán để đóng hợp đồng tương lai của tôi lại.

Sell to open: Sử dụng hành động này khi bạn là người bán hợp đồng tương lai (Seller) và bắt đầu bán VỊ THẾ của mình. – Hiểu nôm na là mở ra một lệnh bán hợp đồng tương lai.

Buy to close: Dùng khi bạn đã bán hợp đồng tương lai xong, bây giờ bạn muốn mua lại để đóng hợp đồng này. Lúc này bạn đặt action là Buy to close – hiểu đơn giản là mua để đóng hợp đồng tương lai.

Chuyên gia traiphieu.com qua chỉ báo NKT (New Key Trade – do traiphieu.com phát minh và nghiên cứu) cho rằng phiên ngày 19/7/2017 nhà đầu tư nên thực hiện chiến thuật mua/bán VN30 như sau:

Buy to open -Không giao dịch

Sell to Close – Không giao dịch

Sell to open –  Khi VN30 không vượt 742

Buy to close – Khi VN30 quanh vùng 736