TRÁI PHIẾU LÀ GÌ? Về cơ bản, trái phiếu là một khoản vay. Khi bạn mua một trái phiếu tức là bạn đưa tiền cho một người vay, người vay ở đây có thể công ty hoặc một cơ quan chính phủ.

Những người đi vay này thường xuyên huy động vốn cần thiết bằng cách bán, “phát hành” trái phiếu trong khoảng thời gian ngắn như một vài ngày, tháng, quý, năm thậm chí có thể 30 hoặc 40 năm.

Đặc điểm phân biệt của một trái phiếu là người đi vay (người phát hành) ký kết một thỏa thuận pháp lý để bồi thường cho người cho vay (bạn, trái chủ) thông qua các khoản thanh toán lãi suất định kỳ (coupons); và hoàn trả đầy đủ số tiền ban đầu (tiền gốc) vào một ngày quy định, được gọi là “ngày đáo hạn” của trái phiếu.