Đăng bởi Để lại phản hồi

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,12%/năm

Ngày 19/4/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (2.000 tỷ đồng).

KBNN đã huy động thành công 74.647,4593 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX từ đầu năm 2017
Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,12%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017).
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động thành công 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,99%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/4/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 450 tỷ đồng kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.
Trái phiếu kỳ hạn 20 năm huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,20%/năm, thấp hơn 0,16%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 300 tỷ đồng kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.
Trái phiếu kỳ hạn 30 năm huy động được 1.990 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,68%/năm, thấp hơn 0,11% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 600 tỷ đồng.
Kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 74.647,4593 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.

Gửi phản hồi