Đăng bởi Để lại phản hồi

TỔNG KẾT THẾ GIỚI TUẦN (01/06 – 05/06)

          Tính chung cả tuần, phần lớn các TTCK lớn trên thế giới đều giảm điểm (Ngoại trừ Trung Quốc)
          Gold và Oil đều giảm (-1.57%; -2.24%)
–  Về ETF:
          Giá 2 chứng chỉ đều giảm (FTSE giảm hơn 3%).
          NAV của VNM tăng trong khi FTSEgiảm.
          FTSE nạp ròng 50K ccq, trong khi VNM nạp ròng 350K.
          Cả 2 quỹ đều đang discount (-0.11%; -1.73%)
          Cả 2 quỹ đều trong giai đoạn review DM hàng quý.

 ASIA – STOCK
Tính chung cả tuần, phần lớn các thị trường lớn châu Á đều giảm điểm
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
NIKKEI (Nhật)
20,460.90
-102.25
-0.50%
SHANGHAI
5,023.10
411.36
8.92%
HIS (Hồng Kong)
27,260.16
-164.03
-0.60%
STI (Singapore)
3,333.67
-58.44
-1.72%
2,068.10
-46.70
-2.21%
EU-STOCK
Tính chung cả tuần:
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
6,804.60
-179.83
-2.57%
11,197.15
-216.67
-1.90%
4,920.74
-87.15
-1.74%

US-STOCK
Tính chung cả tuần
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
17,849.46
-161.22
-0.90%
2,092.83
-14.56
-0.69%
5,068.46
-1.56
-0.03%
Gold/ Oil/ FX (chốt số liệu theo phiên giao dịch tại thị trường Mỹ)
G/O/E.U
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
1,171.80
-18.70
-1.57%
58.88
-1.35
-2.24%
1.1111
0.01
1.10%
ETFs (từ Vaneck và bloomberg)
          Giá 2 chứng chỉ đều giảm (FTSE giảm hơn 3%)
          NAV của VNM tăng trong khi FTSEgiảm.
          FTSE nạp ròng 50K ccq, trong khi VNM nạp ròng 350K.
          Cả 2 quỹ đều đang discount (-0.11%; -1.73%)
Tính chung cả tuần
ETFs
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
thay đổi NAV
% thay đổi NAV
CCQ (triệu)
Thay đổi CCQ so với tuần trước
Premium /Discount
17.59
-0.10
-0.57%
7.11
1.52%
26.95
    350,000
-0.11%
21.38
-0.71
-3.21%
-41.51
-12.37%
13.74
      50,000
-1.73%
Chart giá của ETFs
Sau giai đoạn điều chỉnh khá mạnh, giá ETFs có sự hồi phục nhẹ trong ngắn hạn.

Chúng ta đang ở thời điểm ETFs review Danh mục hàng quý

(Các mốc thời gian quan trọng)
         Ngày chốt dữ liệu: ngày làm việc cuối cùng trong tháng áp cuối quý (ngày 29/05)
         Ngày công bố: FTSE là ngày Thứ Sáu đầu tiên (5/6) và VNM ngày thứ 6 số 2 (12/06)
·        Theo đó, FTSE đã công bố danh mục mới: loại PPC và thêm STB)
Theo bảng tính cập nhất mới nhất của thành viên “ranluc” trên Vfpress, thì số lượng cổ phiếu mua bán của FTSE dự kiến như sau:

·        Cuối tuần này, tức 12 hoặc 13/6, VNM ETF sẽ công bố Danh mục mới.
Theo đó, một số tính toán của một số thành viên trên thị trường có đủ dữ liệu thì: Chắc chắn loại OGC, có khả năng loại DRC. Ngoài ra, ETF VNM sẽ mua ròng trên thị trường Việt Nam khoản 170 tỷ đồng.
         Ngày thực hiện: ETFs có 1 tuần và 2 tuần để thực hiện mua bán (đến ngày Thứ Sáu thứ ba của tháng cuối quý (ngày 19/06).
         Ngày có hiệu lực: Ngày Thứ Hai của tuần tiếp theo Ngày thực hiện (Ngày 22/6)(Nguồn: CNBC/ Vaneck/ Bloomberg và HSX, HNX)

Gửi phản hồi