Đăng bởi Để lại phản hồi

TỔNG KẾT ETFs TUẦN 29/6-03/07

Kết thúc tuần qua, các ETF đều giao dịch khá tích cực
o   Giá 2 chứng chỉ tăng khá mạnh (VNM gần 6%, FTSE gần 8%)
o   ETFs đều nạp ròng hơn 500K ccq.
o   Các ETF đều đang premium khá cao (mức pre khá hấp dẫn để Abitrage)
ETFs
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
CCQ (triệu)
Thay đổi CCQ so với tuần trước
Premium /Discount
19.13
1.03
5.69%
28.15
    500,000
2.93%
24.50
1.80
7.93%
14.19
    531,000
2.45%
Đồ thị giá:
Với mức tăng khá mạnh, các ETF đều bức qua các ngưỡng kháng cự quan trọng.
– VNM đang hướng về mốc kháng cự tiếp theo: 19.8- 20.2

– DB: đang hướng về mức kháng cự 25 (+/-)


Gửi phản hồi