Đăng bởi Để lại phản hồi

TỔNG KẾT ETFs TUẦN 03/7 – 10/07

o   Giá 2 chứng chỉ tăng giảm (VNM giảm gần 0.5%, FTSE gần 1.9%)
o   ETFs đều nạp ròng ccq (VNM +700K; FTSE + 257K).
o   VNM premium 0.1%; trong khi FTSE discount 0.51%

ETFs
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
thay đổi NAV
% thay đổi NAV
CCQ (triệu)
Thay đổi CCQ so với tuần trước
Premium /Discount
19.04
-0.09
-0.47%
25.61
4.89%
28.85
    700,000
0.10%
24.04
-0.46
-1.88%
35.08
11.13%
14.45
    257,000
-0.51%
Đồ thị giá:
Sau khi tiến vào các vùng kháng cự, giá các ETFs đã có sự điều chỉnh về các vùng điểm đã break trước đó. Có vẻ quá trình re-test đã thành công.
VNM sẽ hướng về mức: 19.8- 20.2
DB: đang hướng về mức 25 (+/-)

Gửi phản hồi