Đăng bởi Để lại phản hồi

TỔNG KẾT ETFs REVIEW DANH MỤC QUÝ 2/2015

– Tổng kết kết quả review, mua mạnh STB, FLC, ITA, SHB, PVS… Bán mạnh OGC, PPC, KBC, KDC…
– Diễn biến ETFs tuần qua: Giá tăng, NAV tăng, nhưng 2 quỹ bị rút ròng ccq.
– Đồ thị giá cho thấy ETFs đang kháng cự trong ngắn hạn


Kết quả review DM ETFs quý 2/2015
Các ngày quan trọng:
         Ngày chốt dữ liệu: ngày làm việc cuối cùng trong tháng áp cuối quý (ngày 29/05)
         Ngày công bố: FTSE là ngày Thứ Sáu đầu tiên (5/6) và VNM ngày thứ 6 số 2 (12/06)
·        FTSE đã công bố danh mục mới vào ngày 5/6: loại PPC và thêm STB)
·        VNM ETF đã công bố Danh mục mới vào ngày 12/6: loại OGC, không thêm mã nào.
Theo bảng tính cập nhất mới nhất của thành viên “ranluc” trên Vfpress, thì số lượng cổ phiếu mua bán các quỹ như sau: 

         Ngày thực hiện: ETFs có 1 tuần và 2 tuần để thực hiện mua bán (đến ngày Thứ Sáu thứ ba của tháng cuối quý (ngày 19/06).
         Ngày có hiệu lực: Ngày Thứ Hai của tuần tiếp theo Ngày thực hiện (Ngày 22/6)
 Ngoài ra, diễn biến của ETFs tuần 08/06 – 12/06 (từ Vaneck và bloomberg)
          Giá 2 chứng chỉ đều tăng mạnh (hơn 3%)
          NAV cả 2 quỹ đều tăng.
          VNM và FTSE đều bị rút ròng ccq.
          Cả 2 quỹ đều đang premium nhẹ (0.96%; 0.45%) vào ngày cuối tuần.
ETFs
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
thay đổi NAV
% thay đổi NAV
CCQ (triệu)
Thay đổi CCQ so với tuần trước
Premium /Discount
18.15
0.56
3.18%
9.03
1.90%
26.90
    (50,000)
0.96%
22.20
0.82
3.84%
6.55
2.23%
13.54
   (200,000)
0.45%
Chart giá của ETFs
Cả 2 quỹ đều bị kháng cự trong ngắn hạn

(Nguồn: CNBC/ Vaneck/ Bloomberg và HSX, HNX)

Gửi phản hồi