Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Các yếu tố cơ bản khi lựa chọn cổ phiếu đầu tư

T5 Th5 10 , 2012
Các yếu tố cơ bản khi lựa chọn cổ phiếu đầu tư là: (a) chọn ngành có nhu cầu nội địa cao, hưởng lợi từ tiêu dùng của tầng lớp trung lưu mới nổi hay các hàng hóa có nhu cầu cao trên thế giới; (b) chọn công ty có […]