Tính toán giá trị gặp rủi ro -VaR

     Chương này sẽ hoàn tất những chương trước đó với việc tính toán ‘giá trị gặp rủi ro” -VaR trong những trường hợp rất đơn giản. Mục đích là cung cấp cái nhìn tồng quan về mô phỏng VaR không đi sâu vào những chi tiết phức tạp của những mô hình VaR và chỉ ra khái niệm VaR ứng dụng với những rủi ro khác nhau. Sự đơn giản hóa đầu tiên là chúng ta chỉ xem xét rủi ro độc lập của một giao địch hay công ty và bỏ qua tác động với danh mục đầu tư. Một sự đơn giản hóa nữa là giả định VaR bị chi phôi chỉ bởi một nhân tố, trong khi những mô hình VaR thật sự phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố. Các mô hình VaR được mở rộng ở Mục 10 về rủi ro thị trường và Mục 12 về danh mục đầu tư tín dụng.

giá trị gặp rủi ro

    Mô phỏng VaR bắt đầu với bách phân vị của phân phối giá trị. Do đó, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết thước đo bách phân vị trong phần đầu tiên của chương. Đối với rủi ro thị trường, phân phôi cần thiết là phân phối chuẩn thu nhập của những công cụ tuyến tính. Phần thứ hai trình bày quá trình tính toán VaR của những “vị thế cơ sở” độc lập chỉ phụ thuộc vào một nhân tố rủi ro. Phần này sẽ chỉ ra các bước dẫn tới VaR bằng cách kết hợp nhũng thước đo rủi ro: độ nhạy và độ biến động. Bách phân vị giá trị cũng có thể áp dụng với giá trị công ty. Sự biến động tiêu cực trong giá trị công ty sẽ làm ảnh hưởng tói khả năng thanh toán và uy tín tín dụng của nó. Phần cuối cùng trình bày cách tính toán VaR cho rủi ro tín dụng với một công ty độc lập. Phương pháp về VaR rủi ro tín dụng được tối giản hóa và chúng tôi sẽ không mở rộng những chi tiết về mô hình Merton (chương 46) hay những hiệu ứng danh mục đầu tư.
MÔ PHỎNG THAY ĐỔI TIỀM NĂNG VÀ BÁCH PHÂN VỊ
     Vì rủi ro luôn là những thay đổi tiêu cực tiềm năng của thu nhập hoặc thua lỗ, hẩu hết các mô hình rủi ro đều phải định nghĩa thay đổi “tiềm năng”. Đặc biệt, VaR là cận trên của thua lỗ tiềm tàng, xác suất vượt qua VaR là rất thấp, được gọi là mức độ tin cậy.Từ khóa tìm kiếm nhiều: rui ro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Đạo luật niềm tin đối với tiết kiệm (1991)

T7 Th7 4 , 2015
      Tháng 11/1991, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Niềm tin đối với tiết kiệm (TheTrurh In Savmgs,Act). Đạo luật mới yêu cầu các tổ chức nhận tiền gửi phải, thông báo rõ ràng hơn,về lệ phí; lãi suất và các, quy định, khác liên quan tới […]