Khi đã hiểu được xu hướng thị trường, việc tiếp theo là làm thế nào để xác định được xu hướng thị trường, sau đây là 2 công cụ quan trọng bạn cần có trong kho vũ khí của mình:

  • “Ngày lấy đà”: báo hiệu xu hướng thị trường lên đang bắt đầu.
  • “Ngày phân phối”: cho biết thị trường đang yếu dần, có nguy cơ đảo chiều đi xuống.

Hiển nhiên, khi bắt đầu sử dụng bạn sẽ thấy hơi chút khó khăn, bạn cần có thời gian học hỏi và ứng dụng, hoặc bạn có thể tham khảo bản tin hàng ngày và hàng tuần của chúng tôi tại đây.

Những điểm cần chú ý khi nói về chu kỳ thị trường:

  • Mục tiêu của bạn là kiếm tiền trên thị trường giá lên và bảo vệ tiền của bạn khi thị trường giá xuống bắt đầu.
  • Khi thị trường giá lên bắt đầu, tập trung tìm kiếm những cổ phiếu dẫn đầu mới, không phải cổ phiếu dẫn đầu trong quá khứ.
  • Khi thị trường giá xuống bắt đầu, để ý những cổ phiếu đang tích lũy và quan sát thị trường có thể đi lên bắt cứ lúc nào.