Tim hieu them ve ATO va ATC

Lệnh ATO – Lệnh ưu tiên khớp trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa T1.Lệnh ATC – Lệnh ưu tiên khớp trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa T3.Vì được ưu tiên khớp trước lệnh giới hạn (LO) nên lệnh này thường được các nhà đầu tư lựa chọn khi quyết định thực hiện giao dịch (mua hoặc bán) một cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ nào đó.——————————————————

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Lệnh ATO và ATC là gì?

T2 Th5 5 , 2008
Lệnh ATO (At – the – Open lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa) là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.Lệnh ATO được […]