Thiết lập bảng giá đối với các nhóm khách hàng gửi tiền

       Sự xuất hiện của tài khoản liền gửi giao dịch hưởng lãi ở bang New England trong suốt những năm 70 đã dẫn tới một cuộc cạnh tranh dữ dội giữa ngân hàng và các tổ chức nhận tài khoản tiền gửi không hưởng lãi hay không? nếu như khách hàng không nhớ việc thay mới tài khoản tiển gửi của họ. Thông thường, đối với loại tài khoản này, khách hàng phải nhận được thông báo ít nhất trongvòng 10 ngày trước khi tài khoản tiền gửi đáo hạn (có thời hạn trên 1 năm).. Những thay đổi trong lộ phí và trong các quy định khác làm giảm thu nhập của tiền gửi phải được ngân hàng thông báo cho khách hàng trước 30 ngày.

gửi tiền


       Trong các thông báo định kỳ về tài khoản, ngân hàng phải ghi rõ số tiền lãi mà khách hàng đã nhận được cũng như lãi suất bình quân năm mà họ được hưởng. Tỷ lệ thu nhập bình quân năm (APY) được xác định theo công thức sau:

APY =100 [(i+Tiền lãi/Số dư bình quân)

     Số dư tài khoản trong cồng thức trên được tính là số dư bình quân ngày trong,thời hạn nêu trong Bảng “kê khai tài khoản” gửi cho khách hàng. Khách hàng phải được biết về ảnh hưởng của việc rút tiền trước thời hạn tới APY.

     Giả sử một tài khoản tiền gửi hưởng lãi có số dư 1.500 USD trong 15 ngày đầu tiên và – 500 USD trong 15 ngày còn lại của kỳ hạn 30 ngày. Số dư trung bình một ngày là 1.000 USD, bằng (L500U$ X 15 ngày + 500U$ X 15 ngày)/30 ngày. Giả sử ngân hàng ghi vào bên có của tài khoản 5,25 USD tiền lãi cho 30 ngày gần nhất. Như vậy, APY của người gửi tiền sẽ là:

APY = l00 [(1 + 5,25/1.000)-1 ] = 6,58%

       Khi xác định số dư để tính lãi, ngân hàng phải tính số dư tổng hợp của tài khoản thay vì tính theo số dư nhỏ nhất. (Tổ chức nhận tiền gửi có thể sử dụngsố dư chính xác củatừng ngàỷ hoặc số dư trung bình hàng ngàyđể tính lãi cho khách hàng). Ngân hàng chỉ được sửdụng các phương pháp tínhlãi trên cơ sở sốdư tổng hợp. Lãi suất của tiền gửi mỗi ngày tối thiểu phải bằng 1/365 lãi suất danh nghĩa công bố trên tài khoản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Hiệp ước Basel 1, Tỷ số Cooke và những rủi ro

T3 Th7 7 , 2015
Hiệp Ước Basel 1 đối với rủi ro thị trường      Hiệp ước Basel 1 vẫn có hiệu lực tới cuối năm 2007 ở châu Âu cho tới khi Hiệp ước mới hay Hiệp ước Basel 2 được áp dụng. Nhưng Basel 2 chủ yếu được thi hành ở […]