Trái phiếu Chính phủ lãi suất thả nổi sẽ được phát hình thí điểm
Theo đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính, giải pháp điều hành thị trường trong năm, “sẽ tăng phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Cụ thể ngay trong quý 2, trái phiếu Chính phủ lãi suất thả nổi sẽ được phát hình thí điểm đồng thời tiếp tục phát hành trái phiếu kỳ hạn dài 20 năm, 30 năm.”
Huy động 250.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ


Tại Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ đầu năm 2017, vị lãnh đạo này cũng cho hay, trong quý 1 của năm, thị trường phái sinh trái phiếu sẽ đi vào hoạt động ngay và chuyển chức năng thanh toán trái phiếu Chính phủ từ ngân hàng thương mại sang Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm củng cố hoạt động công bố thông tin trên thị trường.


Về mục tiêu huy động vốn của năm 2017, kế hoạch Bộ Tài chính đặt ra mức  dự kiến trái phiếu Chính phủ đạt 250.000 tỷ đồng, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 34.395 tỷ đồng và trái phiếu chính quyền địa phương khoảng 8.000 tỷ đồng -10.000 tỷ đồng.


Dư nợ trái phiếu Chính phủ đạt 26% GDP


Theo thống kê từ Kho bạc Nhà nước trong năm 2016, thị trường trái phiếu Chính phủ sơ cấp đã tăng trưởng gấp hơn 1,4 lần (so với năm 2015), với tổng khối lượng phát hành của đạt 281.750 tỷ đồng. 


Ttính đến 31/12/2016, dư nợ trái phiếu Chính phủ đã đạt khoảng 26% GDP, kỳ hạn vay bình quân đạt 8,71 năm, tăng 1,73 năm so với năm 2015.


Về cơ cấu nhà đầu tư,  tỷ trọng nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 8,35% (năm 2015) lên 12,38% (năm 2016), bên cạnh đó các công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty tài chính cũng tăng lên mức 20,13%, còn lại tỷ lệ sở hữu của khối các ngân hàng thương mại là 51,7%.

Tỷ trọng nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu năm 2016

Đáng chú ý, với mục tiêu tái cấu trúc nợ theo hướng bền vững, trong năm qua Kho bạc Nhà nước đã tổ chức thí điểm thành công đợt hoán đổi kéo dài kỳ hạn trái phiếu. Cụ thể, sáu mã kỳ hạn (4 năm – 6 năm) đã được hoán đổi thành kỳ hạn (8 năm -30 năm), tổng khối lượng hoán đổi thành công đạt 2.765 tỷ đồng.


Theo Kho bạc Nhà nước, kế hoạch trong năm 2017, đơn vị này sẽ phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu (từ dưới 1 năm đến 30 năm), trong đó kỳ hạn dưới 1 năm – 3 năm chiếm khoảng 20%,  kỳ hạn từ 5 năm – 10 năm chiếm khoảng 60%, kỳ hạn từ 15 năm trở lên chiếm khoảng 20%. 


Kênh dẫn vốn quan trọng


Ông Phạm Thanh Hà – Chủ tịch chủ tịch Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) nhấn mạnh, “kết quả đạt được của thị trường trái phiếu trong năm 2016 đã khẳng định vai trò là kênh huy động vốn hiệu quả cho ngân sách nhà nước và doanh nghiệp. Phát triển thị trường vốn có sự gắn kết chặt chẽ giữa sự phát triển thị trường trái phiếu với thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối là trọng tâm hoạt động của VBMA trong năm 2017.”


Hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường, ông Hà đề suất mong muốn, cơ quan quản lý cho phép VBMA sửa đổi điều lệ, qua đó mở rộng phạm vi hoạt động nhằm triển khai các sản phẩm hình thành đường cong lãi suất chuẩn ngắn hạn, giá FX Swap [hoán đổi ngoại hối] chuẩn trên thị trường liên ngân hàng và hình thành các chuẩn mực đạo đức hành nghề, chuẩn mực giao dịch giữa các thành viên trên thị trường ngoại hối và thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam trong năm 2017./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Những khái niệm cơ bản về chứng khoán phái sinh.

T4 Th2 1 , 2017
1. Thị trường chứng khoán phái sinh Trong các thị trường tài sản, việc mua bán đòi hỏi hàng hoá hoặc chứng khoán phải được giao nhận hoặc là ngay lập tức hoặc là chỉ ít lâu sau đó. Việc thanh toán cũng thường được thực hiện tức thời mặc dù thỉnh […]