Đăng bởi Để lại phản hồi

THẾ GIỚI TUẦN QUA (27/04 – 01/05)

Trong khi CK Việt Nam có kỳ nghỉ lễ khá dài, các TTCK thế giới có những biến động khá mạnh:
– Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đều giảm điểm.
– Gold giảm nhẹ (dưới 1.180$), Oil tiếp tục phục hồi mạnh (hơn 3% gần 60$), USD tiếp tục giảm khá (~3%).
– Giá các ETF giảm, NAV ít biến động và tiếp tục duy trì tình trạng premium.

EU-STOCK 
Trong tuần 27/04 – 01/05/2015, mặc dù có số phiên tăng nhiều hơn (3 tăng so với 2 giảm) nhưng các thị trường chứng khoán lớn của Châu Âu đều giảm điểm khá mạnh (hơn 1%):
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
6,985.95
-84.75
-1.20%
11,454.38
-356.47
-3.02%
5,046.49
-154.96
-2.98%
US-STOCK 
Trong tuần 27/04 – 01/05/2015, các chỉ số CK Mỹ đều ghi nhận mức giảm điểm

Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
18,024.06
-56.08
-0.31%
2,108.29
-9.40
-0.44%
5,005.39
-86.69
-1.70%
Gold/ Oil/ FX (chốt số liệu theo phiên giao dịch tại thị trường Mỹ)
G/O/E.U
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
1,177.40
-2.50
-0.2%
59.26
1.84
3.2%
1.1199
0.03
3.0%
ETFs (từ Vaneck và bloomberg)
Tuần 27/04 – 01/05/2015:
          Giá 2 chứng chỉ quỹ ghi nhận mức giảm điểm (đặc biệt FTSE giảm gần 6.5%)
          Do TTCK Việt Nam đóng cửa nên số CCQ ít thay đổi (Vaneck tăng thêm 150K từ phiên đầu tuần).
          Cũng do TT cơ sở đóng cửa nên NAV của các quỹ ít có sự biến động.
          Cả 2 quỹ tiếp tục duy trì trạng thái premium khá tốt (V.N.M pre >3%) (đủ hấp dẫn để các AP thực hiện abitrage).
Tính chung cả tuần
ETFs
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
thay đổi NAV
% thay đổi NAV
CCQ (triệu)
Thay đổi CCQ so với tuần trước
Premium /Discount
18.12
-0.16
-0.88%
0.11
0.02%
24.95
    150,000
3.29%
21.50
-1.49
-6.48%
-3.92
-1.11%
14.15
            –  
0.50%

Chart VNM.ETF 
Xem thêm Nhận định TTCK Tuần 04-08/05/2015: hồi nhẹ?

(Nguồn: CNBC/ Vaneck/ Bloomberg và HSX, HNX)

Gửi phản hồi