Đăng bởi Để lại phản hồi

THẾ GIỚI TUẦN (20/04 – 24/04)

          Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đều có một tuần tăng điểm trọn vẹn (EU stock >1%; US sotck ~1.5%)
          Giá vàng giảm khá mạnh, Oil tiếp tục hồi phục 2.3%, USD yếu đi 0.7% so với EUR.
          ETFs:
o    Giá chứng chỉ quỹ biến động trái chiều (VNM tăng, FTSE giảm).
o   NAV của cả 2 quỹ đều tăng (chủ yếu do quỹ được nạp thêm ccq).
o   VNM ETF nạp ròng 750K ccq, FTSE ETF được nạp thêm 120K ccq.

EU-STOCK
Trong phiên giao dịch cuối tuần, phần lớn các thị trường Châu Âu đều tăng điểm:
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
7,070.70
17.03
0.24%
11,810.85
87.27
0.74%
5,201.45
22.54
0.44%
Trong tuần 20/04 – 24/04/2015, các thị trường lớn Châu Âu đều tăng hơn 1%:
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
7,070.70
76.07
1.09%
11,810.85
122.15
1.05%
5,201.45
58.19
1.13%
US-STOCK
Trong phiên giao dịch cuối tuần, các thị trường tiếp tục tăng điểm khi NĐT hồ hởi với kết quả Kinh doanh của DN, (Nasdaq tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới)
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
18,080.14
21.45
0.12%
2,117.69
4.76
0.23%
5,092.08
36.02
0.71%
Trong tuần 20/04 – 24/04/2015, các chỉ số CK Mỹ đều tăng khá tốt (Nasdaq tăng hơn 3.2%) khi kết quả Kinh doanh của các DN đều tốt hơn kỳ vọng.
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
18,080.14
253.84
1.42%
2,117.69
36.51
1.75%
5,092.08
160.27
3.25%
Gold/ Oil/ FX (chốt số liệu theo phiên giao dịch tại thị trường Mỹ)
Trong phiên giao dịch cuối tuần
G/O/E.U
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
1,179.90
-13.40
-1.1%
57.42
-0.15
-0.3%
1.088
0.01
0.6%
Tính chung cả tuần:
G/O/E.U
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
1,179.90
-23.40
-1.9%
57.42
1.28
2.3%
1.088
0.01
0.7%
ETFs (từ Vaneck và bloomberg)
Tuần 20/04 – 24/04/2015:
          Giá chứng chỉ quỹ biến động trái chiều (VNM tăng, FTSE giảm).
          NAV của cả 2 quỹ đều tăng (chủ yếu do quỹ được nạp thêm ccq).
          VNM ETF nạp ròng 750K ccq, FTSE ETF được nạp thêm 120K ccq.
Phiên giao dịch cuối tuần:
ETFs
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
Premium /Discount
% Pre/Dis
(phiên trước)
CCQ
Thay đổi CCQ so với phiên trước
18.28
0.03
0.16%
3.60%
3.73%
24,800,000
                 150,000
22.99
-0.16
-0.7%
0.36%
-0.11%
14,150,000
                   30,000
Tính chung cả tuần
ETFs
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
thay đổi NAV
% thay đổi NAV
CCQ (triệu)
Thay đổi so với tuần trước
Premium /Discount
18.28
0.06
0.33%
10.75
2.52%
24.80
   +750,000
3.60%
22.99
-0.05
-0.22%
3.53
1.01%
14.15
   + 120,000
0.36%

(Nguồn: CNBC/ Vaneck/ Bloomberg)

Gửi phản hồi