Đăng bởi Để lại phản hồi

THẾ GIỚI TUẦN (18/05 – 22/05)

          Tính chung cả tuần, phần lớn các TTCK lớn trên thế giới đều tăng điểm (SHANGHAI của Trung Quốc tăng ấn tượng hơn 8%; DAX của Đức tăng hơn 3% tại Châu Âu, trong khi CK Mỹ kết thúc tuần tăng giảm trái chiều)
          Gold giảm khá (hơn 1.4%), ngược lại Oil tăng khá (+1.75%).
–  Về ETF: Tuần 18/05 – 22/05/2015:
          Giá 2 chứng chỉ quỹ bật tăng khá mạnh (FTSE tăng hơn 8.7%, VNM tăng hơn 4.6%)
          NAV của VNM tăng khá trong khi FTSE bị giảm do ccq bị rút.
          FTSE bị rút ròng 500K ccq, trong khi VNM nạp ròng 250K.
          Premium/discount cũng đang trái ngược nhau (FTSE -0.16%, VNM +1.7%).

ASIA – STOCK
Tính chung cả tuần, phần lớn các thị trường lớn châu Á đều tăng điểm (Ngoại trừ Nhật)
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
NIKKEI (Nhật)
20,264.41
531.49
2.69%
SHANGHAI
4,657.60
348.24
8.08%
HIS (Hồng Kong)
27,992.83
170.55
0.61%
STI (Singapore)
3,450.18
-12.92
-0.37%
2,146.10
39.60
1.88%
EU-STOCK
Trong phiên giao dịch cuối tuần:
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
7,031.72
18.25
0.26%
11,815.01
-49.58
-0.42%
5,142.89
-3.81
-0.07%
Tính chung cả tuần, 3 thị trường lớn châu Âu đã có tuần tăng điểm trọn vẹn:
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
7,031.72
71.23
1.02%
11,815.01
367.98
3.21%
5,142.89
149.07
2.99%
US-STOCK
Trong phiên giao dịch cuối tuần:
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
18,232.02
-26.72
-0.15%
2,126.06
-4.76
-0.22%
5,089.36
-1.43
-0.03%
Tính chung cả tuần, S&P và Nasdaq lên điểm trong khi DJ giảm:
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
18,232.02
-40.54
-0.22%
S&P 5000
2,126.06
3.33
0.16%
5,089.36
41.07
0.81%
Gold/ Oil/ FX (chốt số liệu theo phiên giao dịch tại thị trường Mỹ)
G/O/E.U
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
1,205.40
-17.60
-1.44%
59.99
1.03
1.75%
1.1015
-0.04
-3.81%
ETFs (từ Vaneck và bloomberg)
Tuần 18/05 – 22/05/2015:
          Giá 2 chứng chỉ quỹ bật tăng khá mạnh (FTSE tăng hơn 8.7%, VNM tăng hơn 4.6%)
          NAV của VNM tăng khá trong khi FTSE bị giảm do ccq bị rút.
          FTSE bị rút ròng 500K ccq, trong khi VNM nạp ròng 250K.
          Premium/discount cũng đang trái ngược nhau (FTSE -, VNM +)
Tính chung cả tuần
ETFs
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
thay đổi NAV
% thay đổi NAV
CCQ (triệu)
Thay đổi CCQ so với tuần trước
Premium /Discount
17.76
0.79
4.66%
18.27
4.19%
26.00
    250,000
1.70%
22.04
1.77
8.75%
-8.33
-2.50%
13.69
   (500,000)
-0.16%
 Chartgiá của ETFs:
Giá của 2 ETF đều đang giao dịch gần với ngưỡng kháng cự trong ngắn hạn.
         VNM: kháng cự 1 tại 17.7, kháng cự 2 mạnh hơn quanh vùng 18.5-19.
         FTSE: kháng cự 1 tại 22.3-22.5; Kháng cự 2 mạnh hơn vùng 23.5-24.

(Nguồn: CNBC/ Vaneck/ Bloomberg và HSX, HNX)

Gửi phản hồi