Đăng bởi Để lại phản hồi

THẾ GIỚI TUẦN (11/05 – 15/05)

–  Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới chốt tuần với diễn biến trái chiều, ASIA và US có một tuần tăng điểm trọn vẹn, EU giảm điểm.
–  Gold tăng khá (hơn 3%) Oil giảm nhẹ
–  Về ETF: Tuần 11/05 – 11/05/2015:
+ Giá 2 chứng chỉ quỹ giảm khá mạnh (FTSE giảm gần 7%)
+ NAV cũng sụt giảm khá mạnh.
+ Sau giai đoạn nạp ròng ccq liên tục, tuần qua, số lượng ccq của 2 quỹ không có nhiều biến động.
+ Premium/discount đang khá nhỏ (+0.27/-0.82%) không đủ hấp dẫn để các AP thực hiện abitrage.

ASIA – STOCK
Trong phiên giao dịch cuối tuần:
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
19,732.92
162.68
0.83%
4,309.36
-69.57
-1.59%
27,822.28
535.73
1.96%
3,463.10
7.32
0.21%
2,106.50
-13.83
-0.65%
Tính chung cả tuần:
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
NIKKEI (Nhật)
19,732.92
353.73
1.83%
SHANGHAI
4,309.36
102.60
2.44%
HIS (Hồng Kong)
27,822.28
244.94
0.89%
STI (Singapore)
3,463.10
11.09
0.32%
2,106.50
20.98
1.01%
EU-STOCK
Trong phiên giao dịch cuối tuần:
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
6,960.49
-12.55
-0.18%
11,447.03
-112.79
-0.98%
4,993.82
-35.49
-0.71%
Tính chung cả tuần:
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
6,960.49
-86.33
-1.23%
11,447.03
-262.70
-2.24%
4,993.82
-96.57
-1.90%
US-STOCK
Trong phiên giao dịch cuối tuần:
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
18,272.56
20.32
0.11%
2,122.73
1.63
0.08%
5,048.29
-2.50
-0.05%
Tính chung cả tuần:
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
18,272.56
81.45
0.45%
2,122.73
6.63
0.31%
5,048.29
44.74
0.89%
Gold/ Oil/ FX (chốt số liệu theo phiên giao dịch tại thị trường Mỹ)
G/O/E.U
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
1,223.00
35.70
3.01%
58.96
-0.51
-0.86%
1.1451
0.03
2.27%
 ETFs (từ Vaneck và bloomberg)
Tuần 11/05 – 11/05/2015:
          Giá 2 chứng chỉ quỹ giảm khá mạnh (FTSE giảm gần 7%)
          NAV cũng sụt giảm khá mạnh.
          Sau giai đoạn nạp ròng ccq liên tục, tuần qua, số lượng ccq của 2 quỹ không có nhiều biến động.
          Premium/discount đang khá nhỏ (+0.27/-0.82%) không đủ hấp dẫn để các AP thực hiện abitrage.
Tính chung cả tuần
ETFs
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
thay đổi NAV
% thay đổi NAV
CCQ (triệu)
Thay đổi CCQ so với tuần trước
Premium /Discount
16.97
-0.34
-1.96%
-10.40
-2.33%
25.75
      50,000
0.27%
20.27
-1.50
-6.89%
-10.72
-3.11%
14.19
            –  
-0.82%
Chart VNM.ETF 

(Nguồn: CNBC/ Vaneck/ Bloomberg và HSX, HNX)

Gửi phản hồi