Đăng bởi Để lại phản hồi

THẾ GIỚI TUẦN (04/05 – 08/05)

–  Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới chốt tuần tăng nhẹ (nhờ phiên cuối tuần kéo mạnh).
–  Gold và Oil tiếp tục có mức tăng khá.
–  Về ETF:
+ Giá 2 chứng chỉ tăng giảm trái chiều (VNM -4.5%, FTSE +1.26%)
+ NAV cũng có sự trái chiều. (VNM tăng, FTSE giảm)
+ Các quỹ tiếp tục được nạp ròng ccq.
+  Premium/discount đang khá nhỏ.

EU-STOCK

Trong phiên giao dịch cuối tuần, các thị trường bật tăng mạnh mẽ (hơn 2%) sau kết quả bẩu cử ở Anh và báo cáo việc làm của Mỹ.
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
7,046.82
159.87
2.32%
11,709.73
301.76
2.65%
5,090.39
123.17
2.48%
Tính chung cả tuần:
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
7,046.82
60.87
0.87%
11,709.73
255.35
2.23%
5,090.39
43.90
0.87%
US-STOCK
Trong phiên giao dịch cuối tuần, các chỉ số lớn đều tăng điểm khá mạnh khi báo cáo việc làm cho thấy nền kinh tế Mỹ còn yếu và theo đó, FED sẽ không vội tăng lãi suất.
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
18,191.11
267.05
1.49%
2,116.10
28.10
1.35%
5,003.55
58.01
1.17%
Tính chung cả tuần:
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
18,191.11
167.05
0.93%
2,116.10
7.81
0.37%
5,003.55
-1.84
-0.04%
Gold/ Oil/ FX (chốt số liệu theo phiên giao dịch tại thị trường Mỹ)
G/O/E.U
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
1,187.30
9.90
0.84%
59.47
0.21
0.35%
1.1197
0.00
-0.02%
(Đáng chú ý: trong tuần, có thời điểm Oil đã tăng và tạo đỉnh ở mức trên 62$/barrel) trước khi rớt về mức 59.47)
ETFs (từ Vaneck và bloomberg)
Tuần 04/05 – 08/05/2015:
          Giá 2 chứng chỉ tăng giảm trái chiều (VNM -4.5%, FTSE +1.26%)
          NAV cũng có sự trái chiều. (VNM tăng, FTSE giảm)
          Các quỹ tiếp tục được nạp ròng ccq. VNM +750K ccq (mỗi phiên 150K, đếu đặn), FTSE +40K ccq.
          Premium/discount đang khá nhỏ (-0.29/+0.01%) không đủ hấp dẫn để các AP thực hiện abitrage.
Tính chung cả tuần
ETFs
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
thay đổi NAV
% NAV
CCQ (triệu)
Thay đổi CCQ
Premium /Discount
17.31
-0.81
-4.47%
8.50
1.94%
25.70
    750,000
-0.29%
21.77
0.27
1.26%
-4.27
-1.23%
14.19
      40,000
0.01%
Chart VNM.ETF 

Xem thêm Nhận định TTCK Tuần 11-15/05
http://tradewithxeko.blogspot.com/2015/05/nhan-inh-ttck-viet-nam-tuan-1105.html
(Nguồn: CNBC/ Vaneck/ Bloomberg và HSX, HNX)

Gửi phản hồi