Như chúng ta đã biết, tầm quan trọng của các nhà đầu tư tổ chức là rất lớn, họ sẽ quyết định xu hướng cổ phiếu của bạn. Vậy bằng cách nào có thể thấy được cái họ đang làm, mua hay bán ra – hãy sử dụng đồ thị.

Khi lần đầu nhìn vào đồ thị, bạn có thể thấy điều này quá phức tạp, nhiều chỉ báo kỹ thuật nhưng bạn chỉ cần nhớ 1 điều đơn giản: đồ thị báo cho bạn biết câu chuyện – đó là bức tranh ẩn đằng sau cổ phiếu của bạn:

  • Các nhà đầu tư lớn đang mua vào hay bán ra?
  • Mặc dù giá hiện tại đang giảm nhưng các nhà đầu tư lớn có hỗ trợ mạnh và mua vào thêm nhiều không?
  • Các nhà đầu tư lớn phản ứng với thông tin mới như thế nào?

Khi hiểu được câu chuyện đằng sau đồ thị, bạn sẽ biết được thời điểm mua bán cổ phiếu hợp lý.

Căn bản đồ thị:

Khi sử dụng đồ thị, bạn không cần phải biết các chỉ số kỹ thuật quá phức tạp, bạn chỉ cần biết 2 yếu tố quan trọng nhất trong phân tích đồ thị là giá và khối lượng:

  • Giá: 1 nến là giao động giá trong 1 ngày.
  • Khối lượng: tổng khối lượng mua bán đã khớp trong ngày.

Nên sử dụng đồ thị ngày hay đồ thị tuần?

Câu trả lời là cả hai.

  • Đồ thị tuần: sẽ cho bạn biết xu hướng dài hạn cổ phiếu của bạn.
  • Đồ thị ngày: thông báo điểm mua đặc biệt và tín hiệu nguy hiểm sớm.
Đồ thị tuần.
Đồ thị ngày.