Sự sút giảm của những tài sản tài chính.

       Lợi nhuận và thua lỗ “ngày thứ nhất” được định nghĩa là hiệu giữa giá giao dịch và giá tri công bằng, nên được thừa nhận vào thời điểm giao dịch xảy ra trong thị trường hoạt động mạnh.

      Biên lợi hình thành khi những công cụ tài sản phức tạp được giao dịch (lợi nhuận ngày thứ nhất) được trì hoãn và chuyền sang tài khoản lợi nhuận và thua lỗ trong khoảng thời gian những thông số đánh giá vẫn tiếp tục không quan sát được. Khi những thông số ban đầu không quan sát được trả thành quan sát được, hoặc khi đánh giá có thể được so sánh với những giao dịch tương tự gần đây trong thị trường hoạt động, phần không được công nhận của lợi nhuận ngày đẩu tiên được trở lại tài khoản lợi nhuận và thua lỗ.

tài sản tài chính.

 Sự sút giảm của những tài sản tài chính.

     Thua lỗ sút giảm được công nhận cho những khoản vay và tài sản tài chính giữ tới đáo hạn khỉ có bằng chứng khách quan sự giảm giá trị là kết quả của một sự kiện sau khi bắt đầu. Thua lỗ kỳ vọng không được coi là sút giảm, bằng chứng khách quan của sự sụt giảm bao gồm những khó khăn tài chính của người phát hành, xác suất vỡ nợ cao và vi phạm hợp đồng.

Nếu có bằng chứng khách quan là sự sụt giảm đã xảy ra và lượng mang của tài sản tài chính với chi phí khấu hao vượt quá lượng có thể hồi phục, tài sản đã bị ‘sút giảm’. Ở cấp độ riêng lẻ, lượng sút giảm là hiệu giữa lượng mang trước khi sụt giảm và giá trị hiện tại, chiết khấu ở lãi suất thực ban đầu của tài sản, của những thành phần (gốc, lãi, thế chấp…) được coi là có thể hồi phục. Lượng mang bị giảm xuống lượng có thể phục hồi trực tiếp hoặc thông qua một tài khoản trợ cấp. Lượng thua lỗ được bao gồm trong lợi nhuận và thua lỗ thực trong khoảng thời gian đó. Sự sút giảm xuất hiện trong báo cáo tài chính dưới danh mục “sụt giảm”, “dự phòng thua lỗ nợ” hoặc “chi phí rủi ro”.

      Sụt giảm của những tài sản tài chính “có sẵn để bán” (chủ yếu bao gồm cổ phiêu) được công nhận trên cơ sở riêng lẻ nếu có bằng chứng sụt giảm là kết quả của sự kiện sau khi mua. Nếu có bằng chứng khách quan về sự sụt giảm của tài sản tài chính có sẵn đểbán ở giá trị công bằng, thua lỗ tích lũy thực được chuyển từ cổ phần sang kết quả kinh doanh sau thuếmặc dù tài sản chưa được bán. Những thua lỗ sụt giảm được công nhận là một thành phần của thu nhập thực dưới danh mục “lợi nhuận và thua lỗ thực của tài sản tài chính có sẵn để bán”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Hồ Sơ thời gian của khe hở thanh khoản

T2 Th6 15 , 2015
Định nghĩa tính thanh khoản      Tính thanh khoản là khả năng có đủ tiền mặt để cho vay và xử lý những yêu cầu rút tiền ký gửi ở một chi phí vừa phải trong một khung thời gian hợp lý. Các ngân hàng đáp ứng nhu cầu […]