Sự phát triển của sở giao dịch chứng khoán

     Cho đến nay, các nước trên thế giới đã có tất cả khoảng trên 160 Sở giao dịch chứng khoán phân tán trên khắp các châu lục, bao gồm cả các nước phát triển trong Khu vực Đông Nam Á vào những năm 1960 – 1970, và những nước như Balan, Hungary, Sec, Nga, Trung Quốc vào những năm đầu 1990, v.v…
Sự phát triển của sở giao dịch chứng khoán

     Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán thế giới cho thấy giai đoạn đầu thị trường phát triển một cách tự phát với sự tham gia của các nhà đầu cơ. Dần dần về sau mới có sự tham gia của công chúng đầu tư. Khi phát triển đến một mức độ nhất định, thị trường bắt đầu phát sinh những trục trặc dẫn đến phải thành lập cơ quan quản lý Nhà nước, và hình thành hệ thống pháp lý để điều chỉnh hoạt động của thị trường. Kinh nghiệm cho thây, phầnlớn các thị trường chứng khoán sau khi thiết lập muốn hoạt động có hiệu quả, ổn định, và nhanh chóng phát triển vững chắc, phải có sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt về hàng hóa, luật pháp, con người, bộ máy quản lý và đặc biệt sự giám sát và quản lý nghiêm ngặt của Nhà nước. Song cũng có một sốthị trường chứng khoán có sự trục trặc ngay từ ban đầu, như thị trường chứng khoán Thái Lan, Indonesia, hoạt động trì trệ trong một thời gian dài do thiếu hàng hóa và do không được quan tâm đúng mức, thị trường chứng khoán Philippines kém hiệu quả do thiếu sự chỉ đạo và quản lý thông nhất hai Sở giao dịch (Makita và Manila), thị trường chứng khoán Ba Lan, Hungary gặp trục trặc do việc chỉ đạo giá cả quá cao hoặc quá thấp v.v…
     Cho tới nay, thị trường chứng khoán phát triển ở mức có thể nói là không thể thiếu trong đời sống kinh tế của những nước đang phát triển, đang cần thu hút luồng vốn dài hạn cho nền kinh tế quốc dân.
 Xác lập các nguyên tắc cơ bản giám sát một hệ thống tài chính
     Trong một hệ thống tài chính cụ thể để vận hành được trôi chảy, cần xác lập các nguyên tắc cơ bản nhằm giám sát hệ thống tài chính, bởi vì bất kỳ ai hoạt động trong hệ thống tài chính, trước hết là các định chế tài chính trung gian và các nhà kinh doanh khác trên thị trường này, đều liên quan đến những khía cạnh pháp lý cụ thể trong lĩnh vực của mình. Môi trường pháp lý có thể thay đổi, tùy thuộc vào không gian, lẫn thời gian, tức tùy thuộc vào hệ thống tài chính của mỗi nước trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Khái quát về cổ phiếu ưu đãi (preference share)

T2 Th7 13 , 2015
     Cổ phiếu ưu đãi cũng là một hình thức đầu tư vốn cổ phần như cổ phiếu thông thường, đó cũng là một thứ chứng thư chứng minh quyền sở hữu đối với một công ty, nhưng ở mức hạn chế. Người có cổ phiếu ưu đãi không được […]