Soi 30 cổ phiếu trong rổ ảnh hưởng thế nào đến chỉ số VN30

-Tiêu chuẩn chọn cổ phiếu vào rổ chỉ số VN30

Thành phần chỉ số VN30 sẽ được hội đồng tư vấn chỉ số của HOSE xem xét lại 6 tháng/lần vào tháng 7 trong năm và tháng 1 của năm kế tiếp. Dữ liệu dùng trong kỳ xem xét được lấy sau khi đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 và tháng 12.

-Điều kiện tham gia chỉ số VN30:

Các cổ phiếu đang niêm yết trên sàn HOSE và không thuộc một trong các diện sau đây tại thời điểm xem xét: Cổ phiếu thuộc diện bị cảnh cáo, bị kiểm soát; bị tạm ngừng giao dịch hoặc có khả năng bị tạm ngừng giao dịch trong tương lại gần; cổ phiếu có thời gian niêm yết và giao dịch trên HOSE dưới 6 tháng.

-Các cổ phiếu tiếp tục được sàng lọc qua 3 bước để chọn cổ phiếu đủ tiêu chuẩn vào rổ chỉ số:

Bước 1: Sàng lọc giá trị vốn hóa

Tập hợp các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện tham gia tính toán chỉ số VN30 được sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân trong 6 tháng chưa điều chỉnh free-float.

50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa cao nhất từ trên xuống sẽ được chọn.

Bước 2: Sàng lọc về free-float

Cổ phiếu có tỷ lệ free-float =< 5% sẽ bị loại

Bước 3: Sàng lọc về thanh khoản

Tập hợp các cổ phiếu còn lại sau bước 2 được xếp theo thứ tự giảm dần về giá trị giao dịch hằng ngày bình quân trong 6 tháng.

Áp dụng quy tắc thêm vào và loại bỏ cổ phiếu trong rổ chỉ số nhằm đảm bảo chỉ số mang tính ổn định nhưng vẫn đại diện cho toàn thị trường.

Cổ phiếu đứng ở vị trí thứ 20 trở lên đương nhiên có mặt trong chỉ số

Cổ phiếu đứng ở vị trí thứ 41 trở xuống đương nhiên bị loại khỏi chỉ số

Cổ phiếu đứng vị trí 21 đến 40: ưu tiên cổ phiếu cũ (đã có trong chỉ số) sau đó mới xét đến cổ phiếu mới sao cho số lượng cổ phiếu trong rổ bằng 30 cổ phiếu. Trường hợp có nhiều hơn 1 cổ phiếu cũ có cùng vị trí, sẽ ưu tiên chọn cổ phiếu cũ có giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân cao hơn của kỳ xem xét.

Sau quá trình sàng lọc trên, top 40 cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất theo thứ tự xếp hạng từ trên xuống sẽ được chọn, trong đó gồm:

Top 30 cổ phiếu sẽ được đưa vào danh mục chính thức của rổ chỉ số

10 cổ phiếu tiếp theo sẽ được đưa vào danh mục cổ phiếu dự phòng, được sử dụng trong trường hợp có một hay nhiều cấu phần bị loại bỏ khỏi rổ chỉ số vào giữa kỳ xem xét.

Phương pháp tính:

VN30 được tính dựa trên ba tiêu chí: giá trị vốn hoá, tỷ lệ free-float và giá trị giao dịch; bao gồm 30 cổ phiếu của công ty niêm yết trên HOSE có vốn hoá thị trường và tính thanh khoản cao nhất (chiếm khoảng 80% tổng giá trị vốn hóa và 60% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường)

Chỉ số VN30 có tần suất tính toán 1 phút/lần và sẽ được xem xét định kỳ 6 tháng/lần vào tháng 7 và tháng 1 hằng năm. Tỷ trọng các cấu phần trong chỉ số không quá 10%. Chỉ số được tính toán dựa trên phương pháp giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Hiện HOSE chưa xác định ngày cơ sở và giá trị chỉ số cơ sở.

Công thức tính VN30:

VN30-Index = Giá trị vốn hoá thị trường hiện tại (CMV)/Giá trị vốn hoá thị trường cơ sở (BMV)

Tỷ lệ free-float (f) = (KLCP đang lưu hành – KLCP không tự do chuyển nhượng)/KLCP đang lưu hành

Trong đó, thay đổi tỷ lệ free-float (tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng) của các cổ phiếu thành phần sẽ được điều chỉnh 6 tháng/lần cùng với thời điểm xem xét lại chỉ số.

Giá để tính toán chỉ số

Đối với chỉ số trong ngày, giá để tính toán chỉ số là giá khớp gần nhất của các cổ phiếu trong rổ tính đến thời điểm chỉ số được tính. Trường hợp không có giá khớp lệnh thì sẽ lấy giá đóng cửa gần nhất của cổ phiếu đó hoặc giá đóng cửa điều chỉnh đối với cổ phiếu có xảy ra sự kiện doanh nghiệp.

Đối với chỉ số cuối ngày, giá để tính toán chỉ số là giá đóng cửa trong ngày giao dịch của các cổ phiếu trong rổ. Trường hợp trong ngày giao dịch, cổ phiếu không có khớp lệnh thì sẽ lấy giá đóng cửa gần nhất của cổ phiếu hoặc giá đóng cửa điều chỉnh đối với cổ phiếu có xảy ra sự kiện doanh nghiệp.

Ví dụ danh mục VN30
.

Nhìn bảng trên ta thấy EIB ảnh hưởng khá lớn đến chỉ số VN30 Tỷ lệ free-float, mặc dù đối với VNindex thì EIB không ảnh hưởng nhiều. Ngược lại hòan toàn với trường hợp của VNM.

Nhà đầu tư nên nắm thật chắc công thức tính VN30 để đầu tư chứng khoán phái sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Chuyên gia Traiphieu nhận định giao dịch hợp đồng tương lai VN30F1707 ngày 19/7/2017

T3 Th7 18 , 2017
Để hiểu bản phân tích của chúng tôi, quý nhà đầu tư cần làm quen với những khái niệm trên thị trường phái sinh – hợp đồng tương lai chuẩn bị đi vào vận hành. Buy to open: Sử dụng trong trường hợp bạn là người mua hợp đồng tương […]