Tỷ lệ thay đổi (ROC) chỉ là nền tảng của chỉ số KST. Chỉ số KST rất hữu ích để xác định giá cổ phiếu ở thời điểm biến động lớn của thị trường  vì KTS  cân nhắc đến việc khoảng thời gian dài phản ánh  các biến động chính của thị […]

1. Chỉ báo Vortex: Được phát triển bởi Etienne Botes và Douglas Siepman, chỉ báo Vortex bao gồm hai dao động, một dao động chuyển động theo xu hướng uptrend và một dao động chuyển động theo xu hướng downd trend. 2. Công thức: +VM = Current High less Prior Low -VM […]

Phân tích đồ thị: (Chart Analysis) Những vấn đề cơ bản: Khoảng trống và phân tích khoảng trống giá (Gaps and Gap Analysis) Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao lại có những khoảng trống giá (Gap) trên đồ thị gái và nó có ý nghĩa gì? Khoảng trống […]

Relative Vigor Index – RVI Mục đích Relative Vigor Index – RVI được thiết kế bởi John Eilers để xác định xu hướng hiện hành. Các hành vi của chỉ báo được dựa trên ý tưởng đơn giản mà chủ yếu là các giá đóng cửa chủ yếu cao hơn […]

Giới Thiệu Chỉ số Khối lượng cân bằng được giới thiệu bởi Joe Granville trong cuốn sách của ông năm 1963 “Granville’s New Key to Stock Market Profits” . Đây là một trong những chỉ báo đầu tiên và phổ biến nhất để đo lường luồng khối lượng âm hay dương. Giả […]

Lâu nay, chúng ta thường nghe nhắc tới thuật ngữ “Thị trường con bò tót” và “thị trường còn gấu” ở các bài viết, bài phân tích về chứng khoán. Và gần như ở các sở giao dịch chứng khoán trên thế giới đều có biểu tượng con bò hoặc […]