Phân tích kỹ thuật hay còn gọi là (charting – nghiên cứu biểu đồ) là việc nghiên cứu lịch sử giao dịch, về giá và khối lượng giao dịch theo thời gian của các loại chứng khoán. Mục đích của phân tích kỹ thuật không phải là để xác định […]

Là chỉ số giao động được sáng lập bởi ông Donald Lambert. Nó giao động giữa 2 vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold). Điều kiện làm việc tốt nhất của chỉ số này là thị trường trong trạng thái ít biến động, ảm đạm (sideways market), nó không […]

Hệ thống Parabolic, Stop-and-Reverse (SAR) Hệ thống parabolic SAR là một công cụ hiệu quả của nhà đầu tư và lần đầu tiên được tạo ra bởi J. Welles Wilder để bù cho những thất bại của các hệ thống dò xu hướng khác. Mô tả Hệ thống Parabolic SAR là […]

WILLIAMS %R Tổng quan Williams’ %R ( được đọc là “Phần trăm R”) là một chỉ báo đo lường các điều kiện mua quá nhiều và bán quá nhiều. Williams’ %R được phát triển bởi Larry Williams. Công thức tính Williams %R: 1. Bước đầu tiên là xác định số kỳ (kỳ %R) […]