Rủi ro quyền chọn

     Chương này giải thích bản chất của những lựa chọn ẩn và lợi ích của chúng, nếu đi vay quyêt định thực hiện quyền chọn đó. Những lựa chọn ẩn trong bảng cân đối kế toán ngân hàng đặt ra một số vấn đề:

• Chi phí cho người cho vay và markup (giá bổ sung) sẽ đền bù cho chi phí nàỵ là gì?
• Rủi ro danh mục đầu tư là gì do quyền chọn và rủi ro độ lồi?
• Các ngân hàng có thể phòng hộ những rủi ro này như thế nào?

       Chương này đánh giá lợi ích cho người đi vay, được tính là lợi ích của quyền chọn ở những mức lãi suất khác nhau. Với một khoản vay lãi suất cố định dài hạn, lợi ích quyền lựa chọn là hiệu khoản tiền trả hàng năm trước và sau khi tái thỏa thuận, lại. Nó là giá trị hiện tại của những khoản tiền tiết kiệm này vào thời điểm tái thỏa thuận. Lợi ích tăng,lên với hiệu giữa lãi suất ban đầu và lãi suất mói, và kỳ hạn còn lại của khoản vay. Lợi ích ngay sau khi thực hiện khác với giá trị của quyền chọn. Giá trị quyền lựa chọn cao hơn lợi ích nếu có khả năng lợi ích tương lai vượt quá giá trị hiện.tại khi lãi suất thay đổi nhiều hơn.

lợi ích


       Phần 25.1 giải thích bản chất của quyền chọn ẩn trong những hợp đổng cho vay của ngân hàng. Những phần tiếp theo xử lý việc tái thỏa; thuận lãi suất của người đi vay. hay rủi ro trả trước. Một số mô hình trả trước dựa trên thông kê và dùng để mô phỏng phần lãi suất tái thỏa thuận hay trả trước như là hàm số của thời gian từ khi bắt đầu khỏa vay. Nguyên tắc được tóm tắt ở phẩn 25.2. Những phần khác nói về cách đánh giá những sự tei thỏa thuận đó. Phần 25.3 tính toán lợi ích của những quyền chọn đó phần cuối cùng định giá quyền chọn ẩn sử dụng phương pháp cây mạng và biến giá trị đó thành markup dế định giá quyền chọn.

         RỦI RO QUYỂN CHỌN
Mô hình khe hở rất đơn giản và trực quan. Nhưng khe hở không còn được định nghĩa rõ ràng khi quyển chọn ẩn trong các sản phẩm ngân hàng cho phép lãi suất cố định trở thành thả nổi và ngược lại. Quyền chọn có thể ẩn hoặc hiện hữu.

        Rủi ro quyền chọn luôn có tác động tiêu cực cho ngân hàng
Có những quyền chọn hiện hữu, ví dụ như lãi suất thả nổi ẩn trong trần lãi suất. Đây là một quyền chọn đơn giản. Ngoài ra còn có những quyển chọn khác khá phức tạp để xử lý trong các sản phẩm hỗn hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Đánh giá một trái phiếu

T2 Th6 22 , 2015
    Trong thế giới chắc chắn, đường thời gian của lãi suất sẽ là duy nhất. Khi lãi suất ngẫu nhiên, độ biên động là số dương và có nhiều đường lãi suất khác nhau. Mỗi chuỗi lãi suất là một đường lãi suất không chắc chắn. Với mỗi […]