Rủi ro quyền chọn và phòng hộ

      Quyền chọn ẩn tạo ra rủi ro NII sẽ thay đổi tiêu cực. Những thay đổi lớn của lãi suất sẽ kích thích thực hiện những quyền chọn đó vì khách hàng thường ít phản ứng với những thay đổi nhỏ. Chúng ta có thể phòng hộ tác động tiêu cực của quyền chọn ẩn theo nhiều cách.

      Cách thứ nhất là đánh phí khách hàng giá trị của quyền chọn. Điều này đòi hỏi phải định giá quyền chọn. Phòng hộ thông qua định giá quyền chọn chỉ khả thi khi cạnh tranh cho phép làm như vậy. Một nhược điểm là tác động tiêu cực lên thị phần nếu những ngân hàng khác không làm như vậy vì sợ mất khách hàng. Một lựa chọn khác là phân phối rủi ro quyền chọn. Ngân hàng trả chi phí của phòng hộ. Một cách bảo hộ tự nhiên với tái thỏa thuận lãi suất cố định là một ‘sàn’. Với các trần ẩn trong những khoản vay lãi suất thả nổi, cách phòng hộ tự nhiên là mua một trần cho khoản nợ hỗ trợ cho khoản vay. Để giảm thiểu chi phí, nên mua sàn và trần. 

Lãi xuất


       Khi có thể định giá quyền chọn/ vấn đề là đánh giá quyền chọn. Khi sử dụng sàn và trần cần phải theo dõi khe hở quyền chọn, khe hở giữa quyền chọn bán cho khách hàng và quyền chọn ngân hàng mua để phòng hộ rủi ro. Xác định kích có của nguy Cơ với rủi ro quyền chọn cũng là một vấn để. Bao nhiêu và khi nào tái thỏa thuận lãi suất và trả trước sẽ xảy ra? Nếu không có những phỏng đoán về lượng vay tái thỏa thuận, chúng ta sẽ không thể biết phải phòng hộ bao nhiêu và khi nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Đánh giá một trái phiếu

T2 Th6 22 , 2015
    Trong thế giới chắc chắn, đường thời gian của lãi suất sẽ là duy nhất. Khi lãi suất ngẫu nhiên, độ biên động là số dương và có nhiều đường lãi suất khác nhau. Mỗi chuỗi lãi suất là một đường lãi suất không chắc chắn. Với mỗi […]