Đăng bởi Để lại phản hồi

Rủi ro quyền chọn và khe hở quyền chọn

      Rủi ro quyền chọn gây ra giảm sút doanh thu lãi cho ngân hàng khi quyền chọn tái thỏa thuận lãi suất cố định hay trần trong khỏan vay lãi suất thả nổi được trao cho khách hàng. Đóng khe hở duration giới hạn độ nhạy EV.

    Tuy nhiên, khe hở độ lồi có thể vẫn mở. Cũng giống như khe hở quyền chọn, nó có thể được phòng hộ bằng quyển chọn.Phòng hộ cho những khỏan vay lãi suất thả nổi với trần bao gồm giới hạn chi phí cấp vốn thông qua việc mua trần. Phòng hộ chống lại việc tái thỏa thuận lãi suất cố định bao gồm mua sàn để bảo vệ doanh thu lãi khi lãi suất giảm.

duration


    “Khe hò quyền chọn” là khe hở giữa quyền chọn được trao cho khách hàng và quyền chọn được ngân hàng sử dụng để phòng hộ. Khe hở quyền chọn có thể được tính là hiệu giữa quyền chọn được bán đi và mệnh giá quyền chọn ngân hàng thu được. Hiệu đó cho biết độ lớn của những nguy cơ quyền chọn. Để đánh giá hiệu ứng giá trị, lơi ích của quyền chọn được mua hay bán quan trọng hơn.

    Lợi ích chính của khách hàng là lợi ích của khe hờ quyền chọn, tùy vào tình huống lãi suất.Chúng ta xem xét trường hợp khách hàng mua trần khi lãi suất tăng và trường hợp quyền chọn ẩn để tái thỏa thuận lãi suất cố định khi lãi suất giảm.

Gửi phản hồi