Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, chúng ta bỗng nhận ra trong phân tích kỹ thuật có khá nhiều trường phái, khá nhiều công cụ, khá nhiều chỉ báo, … thậm chí chúng ta như lạc vào bát quái trận đồ.  TTW sẽ giới thiệu các chiến lược, các quy tắc, nguyên tắc của phân tích kỹ thuật để giúp chúng ta có một phương pháp tốt để tiếp cận và sử dụng phân tích kỹ thuật có hiệu quả.

Quy tắc và hướng dẫn giao dịch (Rules and Guidelines)
                        John Murphy’s Ten Laws of Technical Trading
                        Arthur Hill On Goals, Style and Strategy
                        Bob Farrell’s 10 Rules
                        Donchian Trading Guidelines
                        Richard Rhodes’ Trading Rules
Rules and Guidelines John Murphy’s Ten Laws of Technical Trading

(Mười nguyên tắc của John Murphy)

John Murphy đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PTKT.Ông từng là chuyên gia tư vấn cao cấp của Merill Lynch, ông cũng từng làm việc tại kênh truyền hình CNBC-TV trong 7 năm. Murphy cũng là tác giả của 3 cuốn sách best selling: Technical Analysis of the Financial Markets, Intermarket Analysis và The Visual Investor
John đã tổng hợp các qui tắc cơ bản của kỹ thuật giao dịch: các quy tắc được thiết kế để giải thích về những ý tưởng của giao dịch theo PTKT cho những người mới bắt đầu cũng và tạo ra một phương pháp tốt hơn cho những người đã có kinh nghiệm.


Arthur Hill On Goals, Style and Strategy
(Xác định mục tiêu, phong cách và chiến lược với Arthur Hill)
Khi đầu tư, hoặc đầu cơ (investing or trading), cho dù mục tiêu cuối cùng là thắng và có lợi nhuận, theo đó, có nhiều phương pháp khác nhau để đạt được điều đó. Điều quan trọng là phải phát triển một chiến lược hay một kế hoạch mà nó thực sự phù hợp với mục tiêu và phong cách của bạn.

Bob Farrell’s 10 Rules
(Mười nguyên tắc của Bob Farrell)
Bob Farrell được xem là một người kì cựu tại Wall Street, ông đã đúc kết ra những nguyên tắc đầu tư dựa trên 50 năm kinh nghiện của mình. Farrell là người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tình cảm (sentiment) và tâm lý (psychology) thị trường. Mười qui tắc đầu tư của ông bắt nguồn từ kinh nghiệm các nhân với thị trường ảm đạm (dull), thị trường đầu cơ giá xuống (bear), giá lên (bull), lao dốc (crashes) bong bóng (bubbles). Farrell đã chứng kiến tấc cả chúng và ông muốn trải lòng (live to tell) về chúng.
Những quy tắc này sẽ giúp cho cả các nhà đầu cơ lẫn nhà đầu tư có tầm nhìn bao quát hơn về cảm xúc. Điều này có thể giúp họ tránh bán ở gần đáy nơi mà họ bi quan nhất và mua ở gần đỉnh nơi mà họ tự tin nhất.

Donchian Trading Guidelines
(Các nguyên tắc và hướng đẫn giao dịch của Donchian)
Richard Donchian, một nhà giao dịch hàng hóa và các hợp đồng giao sau, ông cũng là người tiên phong trong lĩnh vực quản lý các hợp đồng giao sau. Ông sống trong thời kỳ hoàn kim của phân tích kỹ thuật, và được coi là cha đẻ của việc đi theo xu hướng (trend following). Donchian phát triển hệ thông giao dịch của mình đầu tiên dựa trên 2 đường trung bình di động khác nhau. Bằng kinh nghiệm của mình theo thời gian, ông đã phát triển 20 nguyên tắc hướng dẫn giao dịch và được chia làm 2 nhóm: nguyên tắc chung và nguyên lý kĩ thuật.

Richard Rhodes’ Trading Rules
(Các quy tắc giao dịch củaRichard Rhodes)
Richard Rhodes một nhà báo, một sử gia, tác giả của nhiều cuốn sách. Ông đã đưa ra mười 18 quy tắc giao dịch chứng khoán trong cuộc đời ông. “Những quy tắc thì đơn giản. Nhưng việc tuân thủ các quy tắc thì khá khó khăn”.