Quỹ đầu tư chứng khoán

Sự xuất hiện các quỹ đầu tư (QĐT) chứng khoán trên thị trường chứng khoán (TTCK) là một trong những yếu tố góp phần cho sự ổn định của thị trường. Tại VN, ngành quản lý QĐT chỉ mới hình thành từ cuối năm 2003 và đến nay cũng chỉ đang trong những bước đi ban đầu. Cơ sở pháp lý cho hoạt động CTQLQ, QĐT theo Luật chứng khoán, Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 về việc ban hành quy chế tổ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Thực trạng buồn của ngành quản lý quỹ

T7 Th8 6 , 2011
Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB (ACBGF) xuất hiện khá lặng lẽ. Quỹ có thời hạn 5 năm, bằng phân nửa so với VF1 và VF4, ngắn hơn mức 7 năm của PF1 và MF1. Sự ra đời của một quỹ đầu tư mới trong bối cảnh trượt dốc của thị trường là một […]