Qui trình tìm giá khớp lệnh

Theo qui định tại Thông tư số 58/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 của Bộ Tài chính về Thành viên và giao dịch chứng khoán:- Phương thức giao dịch khớp lệnh thực hiện trên nguyên tắc: A. Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất; B Nếu có nhiều mức giá thoả mãn điểm i thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn;C. Nếu vẫn còn nhiều mức giá thoả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Tìm & Mua cổ phiếu như thế nào?

T2 Th5 5 , 2008
1) Tìm cổ phiếu như thế nào?Bước 1: Hãy tìm hiểu những báo cáo tài chính công khai của các doanh nghiệp mà có những thông tin liên quan đến chứng khoán.Bước 2: Hãy phân tích những bản báo cáo hàng quý của công ty đó trong vòng hai hoặc […]