Trước đây, giới đầu tư hầu như chỉ chú trọng vào việc dự đoán xu hướng thị trường; nhưng khoảng 2 – 3 năm trở lại đây, việc quản trị rủi ro trong giao dịch đang được chú ý do những biến động bất ngờ trên thị trường.

Hãy luôn nhìn xuống, trước khi nhìn lên. Nhà đầu tư thường có thói quen suy nghĩ về mức độ lợi nhuận cũng như mục tiêu giá dự kiến khi mua một cổ phiếu. Trên quan điểm quản trị rủi