Quá trình biến đổi các chi phí giao dịch

    Sự thành công này phần lớn tùy thuộc vào quy mô hoạt động của các định chế tài chính trung gian. Với một quy mô nào đó, không những chỉ cho phép họ tính được một cách khá chính xác, tỷ lệ các khoản nợ cần phải được thanh toán trong một kỳ hạn nào đó, mà còn có điều kiện tìm kiếm các tài sản bù đắp, bổ sung bằng nguồn ngân quỹ mới.
    Ví dụ, thông qua quản lý vĩ mô của các định chế tài chính trung gian, tạo ưu thế đáng kể cho họ có điều kiện tiếp thị đa phương, so với một cá nhân riêng lẻ nào đó: Một người đi vay vô lương tâm sẽ có ít ý định lừa gạt đôi với một định chế tài chính trung gian có quy mô lớn, so với việc lừa gạt một cá nhân, cho dù cả hai đối tượng trên đều không biết trước về ý định thức sự của kẻ lừa gạt đó. Đây không còn là sự khác biệt về thông tin hay giá cả nữa mà là sự khác nhau về ưu thế.
Quá trình biến đổi các chi phí giao dịch
    Tóm lại, việc tăng thêm khả năng thanh khoản được tạo ra dưới khả năng biến đổi kỳ đáo hạn của các định chế tài chính trung gian, có nghĩa là các định chế tài chính trung gian về phần mình có thể sẵn sàng chấp nhận mức lãi suất cho vay thấp hơn, và như thế thông thường sẽ kích thích người đi vay.
Biến đổi các chi phí giao dịch
    Chức năng quan trọng thứ ba của các định chế tài chính trung gian là hạ thấp-các-chi phí giao dịch đã thỏa thuận trong các phương án.
    Và một lần nữa, quy mô hoạt động nghiệp vụ của các định chế tài chính trung gian, là một yếu tố cực kỳ quan trọng trợ giúp biến khả năng ấy trở thành hiện thực. Ta có thể đưa ra một số ví dụ:
–     Tạo môi trường thuận lợi và an toàn đối vớingười cho vay đầu tiên và người đi vay cuối cùng, thông qua định chế tài chính trung gian và như vậy giảm được chi phí điều tra.
–     Đưa ra các hình thức chứng khoán đã chuẩn hóa, nhờ vậy giảm được chi phí bỏ ra để thu nhận và kiểm chứng thông tin từ vô số các sản phẩm tài chính.
–     Có khả năng điều phối các hoạt động trên quy mô lớn và chuyên môn hóa, theo từng thị trường, từ đó làm giảm chi phí điều hành.
–     Tạo những công cụ hành thu thuế có hiệu quả, giúp hạ thấp chi phí trong việc truy thu thuế, như các loại thuế doanh thu đánh trên vốn, thuế thu nhập …
    Những khoản chi phí được giảm bớt như thế có thể được loại ra khỏi chi phí giao dịch hoặc tiền lãi phải trả và như vậy, thu hẹp được khoảng cách giữa lãi suất cho vay và lãi suất đi vay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Vốn hoạt động chủ yếu của ngân hàng

T5 Th1 19 , 2017
     Đối với những ngân hàng còn vốn hoạt động chủ yếu là thu hút từ các nhà dầu tư chuyên nghiệp và do vậy, bất kỳ sự thiếu hụt ngân quỹ nào, ngân hàng phải dùng vốn tự có của mình dể bù đắp. Các ngân hàng bán buôn […]