Phương pháp định giá xâm nhập thị trường

        Xâm nhập thị trường là một phương pháp định giá không nhấn mạnh tới vấn đề lợi nhuận nhất là trong ngắn hạn (Market-Penetration Deposit Pricing). Ý tưởng ở đây là năng cao lãi suất, thưởng là cao hơn hẳn mặt bằng lãi suất thị trường hoặc thu phí dịch vụ thấp hơn mức phí thị trường để có thể thu hút được số lượng khách hàng tối đa. Nhà quản lý hy vọng rằng sự gia tăng nhanh chóng của quy mô tiền gửi và của những khoản tín dụng sẽ bù đắp một phần sự giảm sút trong lợi nhuận cận biến. Với chiến lược này, ngân hàng muốn tối đa hoá thị phần trong một thị trường đang tăng trưởng nhanh chóng.

xâm nhập thị trường


        Theo Frannery, đối với khách hàng, chọn ra được một ngân hàng có đù uy tín để gửi tiền là một công việc rất tốn kém. Do vậy, khách hàng thưởng tập trung mua dịch vụ củamột ngân hàng. Một tài khoản tiền gửi có thể là điều kiện nền tảng cho các khoản vay dich vụ ủy thác và các dịch vụ khác. Việc cắt đứt quan hệ thưởng gây ra những thiệt hai lớn nên khách hàng có xu hướng trung thành với ngân hàng họ đã lựa chọn.

        Bởi vậy, tiền gửi có thể được xem là một yếu tố ổn định trong hoạt động ngân hàng. Tiền gửi thường kém nhạy cảm hơn các nguồn tiền khác trước những thay đổi trong lệ phí, lãi suất và chính sách huy động vốn của ngân hàng đối thủ. Nếu ngân hàng có thể đưa ra lãi suất cao hơn mức bình quàn thị trường trong một thời gian đủ dài để tạo ra sự trung thành của khách hàng thì trong tương lai, khách hàng vẫn sẽ gửi tiền vào ngân hằng dù rằng lãi suất mà ngân hàng đưa ra không còn cao như trước. Chi phí không nhỏ cho việc lựa chọn và thay đổi ngân hàng là nguyên nhân giải thích cho hành vi nêu trên của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Các ngân hàng Mỹ những quy định đối với tiền gửi cho khách hàng

T2 Th7 6 , 2015
      Để giúp các ngân hàng Mỹ thực thi Đạo luật niềm tin đối với tiết kiệm thông qua năm 1991; Hội đồng dợ trữ liên bang đã đưa ra các ví du về việc cung cấp thông tin thích hợp cho khách hàng về những quỳ định […]