Phương pháp cây nhị thức đơn giản ứng dụng cho lãi suất

     Nguyên lý và quy tắc để tính cây mạng được trình bày ờ chương 14. Chúng được áp dụng cho lãi suất không rủi ro ngắn hạn ở đây. Chúng ta sử dụng phương pháp đánh giá trung lập rủi ro và một cây mạng lãi suất ngắn hạn. Vì lãi suất không rủi ro không cố định, cần chiết khấu những tiếu giai đoạn của cây trong đó lãi suất cố định.

  
     Cây nhị thức cho lãi suất
Mỗi “bước” là một khoảng thời gian nhỏ giữa hai ngày liền kề t và t +1. Với một lãi suất ngắn hạn vào thời điểm t, chi có hai giá trị có thể vào t +1. Lãi suất chi có thể đi lên hoặc đi xuống vai một lượng cố định trong mỗi bước. Độ lớn của những bước này là lí và d là những hệ số phần trăm để tinh ra giá trị cuối cùng sau mỗi bước. Nếu it là lãi suất vào ngày t, lãi suất tiếp theo (nếu tăng) hoặc d X it (nếu giảm). Có thể chọn để giảm số lượng đổi. Cây nhị thức được minh họa trong hình 25.1.

 lãi suất


     aXác suất tăng và giảm bằng nhau. Giá trị của ti và d ứng với độ biên động của lãi suất ngắn hạn được tính từ những công thức. Trong ví dụ này, độ biên động hàng năm là 15% và các bước ứng với thòi gian một năm. Cuối cùng, ta giả định chỉ còn ba năm tới ngày đáo hạn. Có hai bước trong cây, trường hợp tôì thiểu để tính những lãi suất không chắc chắn trong bước thứ hai, vì lãi suất hiện tại đã biết. Trong thực tế, to nõn dùng những bưcVc Ihíri gian ngắn han de tâng độ chính xác. Lãi suất ngắn hạn không phái là một tài sán. Như một bước trung gian, giá trị của trái phiếu không trái tức, một tài sản cơ bán có thố dược tính từ cây nhị thức (báng 25,5).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Chênh lệch điểu chỉnh theo quyền chọn

T3 Th6 23 , 2015
    Với người cho vay, khoản vay là một tài sản với giá trị thấp hơn giá trị của một khoản nợ 1000 với lãi suất 10%, sự chênh lệch là giá trị của quyền chọn trả trước. Với người đi vay, khoản vay là một khoản nợ giá […]