Nếu thật sự bạn không thể xây dựng cho mình một thuật toán riêng để phân tích thị trường, bạn có thể dựa vào hệ thống về các phương pháp tiếp cận và phân tích về xu hướng của thị trường thông qua các lý thuyết nổi tiếng.


          Lý thuyết Dow(Dow Theory)
          Lý thuyết sóng Elliott(Elliott Wave Basics)
          Phương pháp phân tích củaWyckoff (Wyckoff Analysis)
Lý thuyết Dow (Dow Theory) – Mô tả lý thuyết nổi tiếng của Charles Dow về sự dịch chuyển của một thị trường cụ thể. Đặt biệt, là các thảo luận về 3 giai đoạn của một thị trường tăng (bull) và thị trường giảm (bear). Làm thế nào để xác định các tín hiệu mua- bán, các tín hiệu xác nhận và không xác nhận theo lý thuyết Dow.
Lý thuyết cơ bản về sóng Elliott (Elliott Wave) – Mô tả lý thuyết của R.N Elliott về sự biến động giá chứng khoán dựa trên các sóng. Bao gồm các sóng đẩy và các sóng hiệu chỉnh.
Phân tích thị trường của Wyckoff (Wyckoff Market Analysis) – Mô tả cách tiếp cận thị trường của Richard D. Wyckoff. Phương pháp xác định xu hướng, xác định các đỉnh và các đáy lớn, dự báo và xác định vị trí của giá trong dịch chuyển.

Phân tích cổ phiếu của Wyckoff  (Wyckoff Stock Analysis) – Mô tả cách chọn các cổ phiếu riêng lẻ của Wyckoff. Bao gồm các phương pháp lựa chọn các nhóm cổ phiếu mạnh và cách quản lý nhóm trong khi giao dịch đang diễn ra.