Phân theo kỳ hạn của chứng khoán
     Nếu phân chia theo kỳ hạn của chứng khoán, người ta chia ra thành hai thị trường: Thị trường tiền tệ và thị trường vốn.- Thị trường tiền tệ
    Thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn. Hoạt động của thị trường tiền tệ diễn ra chủ yếu thông qua hoạt động của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng, vì các ngân hàng thương mại là chủ thể quan trọng nhất trong việc thu hút và cung ứng các nguồn vốn ngắn hạn.
Phân theo kỳ hạn của chứng khoán

Thị trường tiền tệ có các đặc điểm sau
–     Giai đoạn luân chuyển vốn ngắn hạn (không quá 1 năm). Công cụ của thị trường tiền tệ là các khoản vay hay các chứng khoán đáo hạn trong vòng 1 năm.
–     Hình thức tài chính đặc trưng là hình thức tài chính gián tiếp. Đóng vai trò trung gian tài chính giữa người vay và người cho vay là các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng.
–     Các công cụ của thị trường tiền tệ có độ an toàn tương dối cao, tiết kiệm chi phí cho các nhà đầu tư
Thị trường hối đoái
     Một bộ phận quan trọng của thị trường tiền tệ là thị trường hối đoái. Thị trường hối đoái là một cơ chế mà nhờ đó mà giá trị tương đối của các đồng tiền quốc gia được xác lập. Nói cách khác, thị trường hối đoái là một thị trường quốc tế nơi diễn ra các hoạt động mưa bán và trao đổi ngoại tệ (tiền ghi sổ – bút tệ).
     Khác với các thị trường khác, nơi mà người ta dùng tiền để đổi lấy hàng hóa, trên thị trường hối đoái, tiền được đổi lấy tiền. Một điểm khác biệt nữa là thị trường hối đoái là thị trường thực sự và tất yếu mang tính quốc tế. Khi nào dân chúng ở những khu vực có đồng tiền khác nhau còn kinh doanh với nhau, thì các giao dịch hối đoái còn cần thiết. Vô số giao dịch, trong đó có ngoại thương và đầu tư quốc tế, đã góp phần tạo nên những khối lượng mua và bán trên thị trường này.
Lý do dẫn đến những giao dịch hối đoái là:
–      Những lỷ do thương mại. Thuộc về những lý do này là các giao dịch như du lịch nước ngoài; mua cổ phiếu nước ngoài; bán một nhà máy cho một công ty nước ngoài; các khoản thanh toán cho nhập khẩu hàng hóa hay các khoản nhận được từ hàng xuất khẩu hàng hóa.
–     Đầu tư ngắn hạn vào thị trường tiền tệ dối với những khoản tiền nhàn rỗi.
–     Đầu cơ, là việc mua vào với hy vọng là sau đó sẽ bán ra và thu hồi một khoản lợi nhuận; hoặc bán giao sau (bán cái mà mình không có) với hy vọng sẽ mua để trả với giá thấp hơn.