Phân phối thu nhập thông qua hệ thống FTP

    Các phép tính sử dụng một ví dụ đơn giản. Phạm vi tính toán biên thương mại là toàn bộ bảng cân đôi kế toán của tất cả các đơn vị kinh doanh. Những chi phí hoạt động không được tính ở phần sau, chỉ có doanh thu và chi phí lãi được xem xét.

    Đối với ngân hàng, ta chi cần cộng tất cả các doanh thu từ cho vay và đi vay với khách hàng, bao gồm bất kỳ doanh thu hay chi phí vay/cho vay nào trong thị trường.

• Với những đơn vị cho vay, doanh thu xuất phát từ chênh lệch giữa giá khách hàng và chi phí vốn nội bộ ở giá chuyển khoản từ đơn vị trung tâm ALM.
• Với các đơn vị thu thập nguồn tiền từ người ký gửi, chi phí xuất phát từ lãi trả cho khách hàng và doanh thu phát sinh từ bán những nguồn tiền này cho ALM ở giá chuyển khoản
• Với đơn vị ALM, doanh thu bắt nguồn từ việc đánh phí vốn với đơn vị cho vay và chi phí xuất phát từ việc mua nguồn tiền từ những đơn vị thu nhặn tiền ký gửi của khách hàng. Hơn nữa, ALM phải chịu một chi phí lãi khi cấp vốn cho một khoản thâm hụt và nhận được doanh thu thị trường từ việc đầu tư tiền dư thừa.

chi phí vay


     Các phép tính thu nhập sử dụng một bảng cân đối kế toán đơn giản hóa. Sau khi tính toán biên kế toán của ngân hàng, chúng ta tiếp tục bằng cách chia nhỏ nó theo các đơn vị kinh doanh và ALM sử dụng giá chuyên khoản. Hệ thống có thể tích hợp phân phối chi phí hoạt động để hoàn thiện báo cáo thu nhập và phân tách những giá chuyến giao khác nhau cho từng giao dịch riêng lẻ. Miễn là ALM ghi chép những giao dịch nội bộ chính xác, Nn chung của ngân hàng có thể thống nhất với NII phân phối cho các nghiệp vụ giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Chi phí của khoản nợ “phản chiếu”

T4 Th7 1 , 2015
      Chi phí của khoản nợ “phản chiếu” là lợi nhuận của nó. Với một khoản vay lãi suất cố định, khoản nợ sao chép có thể được phân tách thành một vài khoản nợ không trái tức với lượng và kỳ hạn ứng với hổ sơ thời […]