Trong cơn nguy khó của thị trường chứng khoán (TTCK), không chỉ các nhà đầu tư nhỏ lẻ lao đao vì thua lỗ mà không ít quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, ngân hàng (NH) cũng đang “điên đầu” vì những “mất mát” nặng nề. Loại cổ phiếu họ […]

Nhà đầu tư muốn mua hoặc muốn bán sẽ đến gặp công ty chứng khoán. Khách hàng ký hợp đồng uỷ thác mua hoặc uỷ thác bán chứng khoán với công ty chứng khoán. Khách hàng đặt lệnh mua, bán chứng khoán với phòng tiếp thị bằng phiếu lệnh.Nội dung […]

Theo qui định tại Thông tư số 58/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 của Bộ Tài chính về Thành viên và giao dịch chứng khoán:- Phương thức giao dịch khớp lệnh thực hiện trên nguyên tắc: A. Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất; B Nếu có […]

Nếu bạn là một nhà đầu tư chứng khoán, trước khi quyết định mua cổ phiếu, bạn cần phải hết sức cẩn trọng. Nguyên tắc đầu tiên và cũng là nguyên tắc tốt thượng: Bạn phải đánh giá được cổ phiếu đó có giá trị hay không? 4. Thu nhập […]

Ý kiến của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, MCK: STB), liên quan đến câu hỏi trên.Ông Thành cho rằng thị trường chứng khoán hiện nay đang ở thời kỳ theo đúng quy luật phát triển của nền kinh […]

Tách và gộp cổ phiếu là việc làm tăng hoặc giảm số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty cổ phần mà không làm thay đổi vốn điều lệ, vốn cổ phần hay toàn bộ giá trị thị trường tại thời điểm tách hoặc gộp cổ phiếu. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư […]

Lưu ký chứng khoán là một trong những điều kiện để thực hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trước khi thực hiện giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư phải ký hợp đồng mở tài khoản tại các thành viên lưu ký. Để giúp cho các nhà đầu […]