Đồ thị nến (Candlestick)

          Chart Analysis

                   Những vấn đề cơ bản (TheBasics)

                   Đồ thị nến (Candlestick)
                   Các loại và các công cụ đồ thị (Charting Styles & Tools)

          Candlestick
          Introduction to Candlesticks
Người Nhật Bản bất đầu sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch với Gạo từ thế kỷ 17. Trong giai đoạn này, PTKT mà họ sử dụng có nhiều điểm khác so với trường phái PTKT Phương Tây đang sử dụng được khởi xướng bởi Charles Dow vào những năm1900. Tuy nhiên, các nguyên tắc cơ bản là giống nhau. Về đồ thị nến, theo Steve Nison, công cụ này lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1850. Phần lớn các kỹ thuật được phát triển bởi một thương nhân Gạo huyền thoại là Homma từ thị trấn Sakata. Những ý tưởng ban đầu của ông đã được sửa đổi và cải tiến qua thời gian và cuối cùng tạo nên hệ thống biểu đồ nến mà chúng ta sử dụng ngày nay.
Giới thiệu về đồ thị nến:Tổng quan về đồ thị nến bao gồm cả lịch sử, cấu trúc và các mẫu hình quan trọng.
Đồ thị nến và mức chống đỡ: Như thế nào để một mẫu hình nến tạo thành một mức chống đỡ.
Đồ thị nến và mức kháng cự:Như thế nào để một mẫu hình nến tạo thành một mức kháng cự.
Các mẫu hình nến đảo chiều tăng (Bullish Reversal): Mô tả chi tiết về mẫu hình nến đảo chiều tăng.
Các mẫu hình nến đảo chiều giảm (Bearish Reversal): Mô tả chi tiết về mẫu hình nến đảo chiều giảm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Lý thuyết Dow (Dow Theory)

T5 Th8 2 , 2012
              Market Analysis                 Lý thuyết Dow (Dow Theory)             Lýthuyết sóng Elliott (Elliott Wave Basics)             Phương pháp phân tích của Wyckoff (Wyckoff Analysis) Lý thuyết Dow (Dow Theory) Giới thiệu: Được phát triển bởi Charles Dow, hoàn chỉnh bởi […]