Đăng bởi Để lại phản hồi

Độ biến động lịch sử với những quan sát gia quyền đồng đều

       Độ biến động lịch sử theo những giả định i.i.d có thể được tính bằng cách sử dụng những khung thời gian động. Phươngpháp tiêu chuẩn sử dụng những khung quan sát chuyển động. Ví dụ, chúng ta sử dụng 250 quan sát hàng ngày và cửa sổ dịch chuyển theo thời gian. Giả sử có một bước nhảy vọt vào một ngày trong quá khứ.

     Nếu bước nhảy vọt đó nằm trong cửa sổ quan sát, nó sẽ ảnh hưởng tới ước lượng độ biến động lịch sử. Khi nó không còn nằm trong cửa sổ, ước lượng độ biến động sẽ giảm.

quan sát gia quyền

     Còn có những vân đề khác với độ biến động lịch sử. Những thu nhập liên tiếp được giả định là độc lập với nhau, nhưng thực ra chúng có tương quan chuỗi. Tương quan chuỗi nghĩ là thu nhập cao sẽ nối tiếp thu nhập cao. Trong khoảng thời gian dài, độ biến động tính từ căn bậc hai thời gian sẽ lớn vô hạn. Đây là điều không thể chấp nhận được. Nhiều hiện tượng “trở lại giá trị trung bình” ví dụ như lãi suất. Trở lại giá trị trung bình có nghĩa là khi độ lệch từ giá trị dài hạn quá lớn, một số hạng sẽ cộng với sự thay đổi ngẫu nhiên và bù trừ cho những độ lệch đó làm chúng trở lại bằng 0.

     Hơn nữa, những hiện tượng thật không “tĩnh”, nghĩa là độ biến động không ổn định theo thời gian và giả định này không đúng. Những phương pháp phức tạp hơn để tính toán độ bất Ổn của độ biến động sử dụng trung bình động hoặc những mô hình GARCH về hành vỉ thời gian của độ biến động.

Gửi phản hồi