Những thua lỗ không đoán trước và Var

    Thua lỗ không đoán trước là những bách phân vị thua lỗ vượt quá thua lỗ dự đoán. Thua lỗ dự đoán là một con số trung bình để dự phòng. Thua lỗ không đoán trước là chênh lệch giữa bách phân vị và thua lỗ dự đoán.
    Var áp dụng với cả rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng. Đối với rủi ro thị trường, ví dụ nêu mức độ tin cậy là 1%, 1% trong số 250 ngày giao dịch sẽ có thua lỗ lớn đến mức chi có 2 hoặc 3 ngày có thua lỗ lớn hơn. Thua lỗ dự đoán và thiếu hụt dự đoán là giá trị kỳ vọng của thua lỗ vượt Var. Tất cả những phép đo này được thảo luận trong các chương về rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng (Mục 10 và 11)

 Thua lỗ ngoại lệ

Thua lỗ ngoại lệ

    Thua lỗ không đoán trước không bao gồm thua lỗ ngoại lệ vượt bách phân vị. Thua lỗ ngoại lệ vượt quá tổng của thua lỗ dự đoán cộng với thua lỗ không đoán trước. Những tình huống cực đoan sẽ giúp ta tìm ra độ lớn của những thua lỗ này.
Phân phối thua lỗ, thua lỗ tiềm năng và Var
    Nếu kết hợp những định nghĩa nghĩa này trong cùng một biểu đồ, ba thước đo sẽ phân bố giống như trong hình 18.3. Phân phôi bất đối xứng, với “đuôi” kéo dài về tay phải và ứng với hình dạng của biểu đổ thua lỗ danh mục đầu tư đối với rủi ro tín dụng. Đối với rủi ro thị hưởng, phân phôi thua lỗ sẽ là phân phối thu nhập nhưng bị cắt chỉ tính từ phần thua lỗ trở đi.
    Thua lỗ đứng ở phía tay phải của số 0 trên trục X. Var ở một mức độ tin cậy là bách phân vị thua lỗ vượt qua thua lỗ dự đoán. Diện tích dưới đổ thị của giữa EL và Var biểu thị xác suất này. Thua lỗ tổng cộng tối đa ở cùng mức độ tin cậy là tổng của thua lỗ dự đoán cộng với thua lỗ không dự đoán (hay bách phân vị thua lỗ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Các ngân hàng Mỹ những quy định đối với tiền gửi cho khách hàng

T2 Th7 6 , 2015
      Để giúp các ngân hàng Mỹ thực thi Đạo luật niềm tin đối với tiết kiệm thông qua năm 1991; Hội đồng dợ trữ liên bang đã đưa ra các ví du về việc cung cấp thông tin thích hợp cho khách hàng về những quỳ định […]