Cho vay dài hạn để nắm giữ những tài sản ngắn hạn không mang tính kinh tế mọi nguồn phù hợp để huy động vốn cho những tài sản cổ tính thanh khoản cao là sử dụng repo, cho phép ngân hàng tách biệt chi phí huy động vốn cho những tài sản này khỏi chi phí gây vốn cho ngân hàng. Chi phí repo rẻ hơn chi phí cấp vốn của ngân hàng. Hơn nữa, chi phí của repo ứng với ngày đặt lại lãi suất của tài khoản thanh khoản. Kỹ thuật được dùng để huy động vốn cho những cổ phiếu nắm giữ tới đáo hạn.

Khủng hoảng tính thanh khoản và stress test

Một sự tiết lộ thông tin bất ngờ có thể khiên cho những nguồn cấp vốn thông thường cắt giảm hạn mức tín dụng của họ. Một sự tắc nghẽn trong những thị trường quốc gia hoặc toàn cầu có thể gây ra việc tháo chạy tiền gửi toàn hệ thông, thu hẹp tính thanh khoản do một vài vụ sụp đổ, nỗi lo sợ lây lan sang những tổ chức tài chính khác gây ra lự lo ngại rủi ro và ngần ngại cho vay.

Một số ví dụ của những cuộc khủng hoảng đó
– Cuộc khủng hoảng nợ Nga
– Nỗi lo sợ Y2K về lỗi của hệ thống thông tin
– Cuộc khủng hoảng 11/9
– Cuộc khủng hoảng dưới chuẩn tháng 8 năm 2007, cho thấy việc các thị trường có tính thanh khoản cao nhất đóng băng là điều hoàn toàn có thể giải quyết những cuộc khủng hoảng tính thanh khoản như vậy. Stress test bao gồm mô phỏng điều gì có thể xảy ra trong sự kiện NU tệ nhất. Những nguồn gốc của cuộc khủng hoảng và những sự kiện lịch sử là những ví dụ. Trong trường hợp một cuộc khủng hoảng toàn hệ thống, đệm an toàn duy nhất chống lại sự biến động thị trường là tài sản có tính thanh khoản cao vì chúng sẽ luôn tạo ra một nguồn vốn.

 khủng hoảng

Chú ý những cuộc khủng hoảng tính thanh khoản có thể bị bắt đầu chỉ với một ngân hàng thay vì tòan bộ hệ thống, ví dụ bao gồm những thua lỗ đột ngột không đoán trước của một ngân hàng đe dọa khả năng thanh toán của nó, làm mất lòng tin cho vay từ những người tham gia tài chính khác.

Sụt giảm uy tín của ngân hàng cũng có những tác động nghiêm trọng lên tài sản và nợ. Chi phí huy động vốn sẽ tăng và ngân hàng có thể không được cho vay nữa từ những ngân hàng đòi hỏi một xếp hạng tối thiểu.

Nguyên nhân đó cũng có thể gây ra lệnh gọi tăng thế chấp, ngân hàng phải bổ sung thế chấp vào những khoản nợ hoặc giảm nợ. Về tài sản, ngân hàng có thể mất khả năng dàn xếp những giao địch đòi hỏi xếp hạng tối thiếu, ví dụ cung cấp đảm bảo. Điều này cho thấy mức độ phức tạp của stress test tính thanh khoản, rủi ro tín dụng, khả năng thanh toán và các vấn đề tính thanh khoản đều liên hệ mật thiết. Một stress test toàn diện phải bao gồm tất cả những tác động này với tính thanh khoản, kết hợp nhiều tình huống và tích lũy ảnh hưởng của chúng với tính thanh khoản.