Phân tích kỹ thuật hay còn gọi là (charting – nghiên cứu biểu đồ) là việc nghiên cứu lịch sử giao dịch, về giá và khối lượng giao dịch theo thời gian của các loại chứng khoán.

Mục đích của phân tích kỹ thuật không phải là để xác định giá trị nội tại của chứng khoán mà nhằm dự đoán giá tương lai. Một ví dụ minh họa dễ hiểu là, giả sử thị trường chứng khoán là một cái siêu thị, trong siêu thị đó, các nhà phân tích cơ bản sẽ đi vào từng gian hàng, nghiên cứu từng sản phẩm sau đó sẽ quyết định có mua hay không.

Ngược lại, một nhà phân tích kỹ thuật, sẽ ngồi ngoài sảnh và quan sát người ta vào ra các gian hàng. Bất kể giá trị nội tại của các sản phẩm trong các cửa hàng như thế nào đi chăng nữa, quyết định của nhà đầu tư sẽ luôn dựa trên đặc điểm hoặc hành vi của những người đi vào mỗi gian hàng.

Các nhà phân tích kỹ thuật tinh rằng diễn biến trước đây của cổ phiếu nói riêng và toàn thị trường nói chung là một chỉ dẫn để đánh giá diễn biến tương lai. Niềm tin này dựa trên quan điểm cho rằng, trên thị trường chứng khoán, lịch sử hay được lặp lại. Họ tin rằng các nhà đầu tư, phần đông sẽ lặp lại hành vi của các nhà đầu tư đi trước. Có những câu nói kiểu như: “Ai chẳng muốn mua cổ phiếu của Microsoft”, “Nếu cổ phiếu này lên $50 một lần nữa, tôi sẽ mua nó”, “Công nghệ của hãng này mang tính cách mạng, do đó cổ phiếu của nó nhất định sẽ tăng vọt”, đó là những ví dụ về sự lặp lại trong thái độ của nhà đầu tư. Đối với các nhà phân tích kỹ thuật, đặc tính rất con người của thị trường đôi khi thật là vô lý, nhưng nó vẫn luôn hiện hữu. Thái độ ứng xử của các nhà đầu tư thường lặp nhau nên hành vi của họ cũng thường lặp nhau. Do đó, các nhà phân tích tin rằng, giá chứng khoán sẽ diễn biến theo một biểu đồ với các đặc trưng có thể dự đoán được, và đó là cơ sở đển nắm bắt giá tương lai của chứng khoán.

Vì không quan tâm đến giá trị nội tại nên, các phân tích kỹ thuật cũng không quan tâm đến lý do tại sao giá lại thay đổi (có thể do thu nhập kém, môi trường kinh doanh không lành mạnh, quản lý tồi, hay các nguyên nhân căn bản khác) mà chỉ quan tâm đến việc liệu giá sẽ đi theo khuynh hướng này hay khuynh hướng khác.

Các nhà phân tích kỹ thuật luôn cho rằng mình có thể tạo ra lợi nhuận nhờ việc biết “theo xu thế”. Hay nói cách khác, nếu một cổ phiếu cụ thể nào đó tăng giá đều đều (khuynh hướng lên) thì nhà phân tích kỹ thuật chắc chắn sẽ tìm cách mua nó.