Đăng bởi Để lại phản hồi

Nhận định thị trường chứng khoán của chuyên gia giacophieu.com phiên giao dịch ngày 18/2/2016

Đúng như nhận trong bản tin ngày hôm qua chúng tôi đã đưa ra, nhà tạo lập hoàn toàn kiểm soát bảng điện tử. Cụ thể

Giá trị VN Index
VN Index Value
Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
551,383,330,61%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
548,400,350,06%
Đợt đóng cửa
Closing session
547,05-1,00-0,18%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
131,15
Đợt mở cửa
Opening session
5,08
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
95,52
Đợt đóng cửa
Closing session
7,63
Thỏa thuận
Put-through session
22,92
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
2.445,88
Đợt mở cửa
Opening session
86,97
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.506,17
Đợt đóng cửa
Closing session
98,41
Thỏa thuận
Put-through session
754,33
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
Mua
Buy
9,10522,19
Bán
Sell
19,52682,43

Chỉ báo NKT ( New Key Trade Oscillator do giacophieu.com nghiên cứu và  phát minh)  không có động lực để đi lên, nhưng hoàn toàn không có nhiều áp lực  đi vào vùng quá bán lọai trừ yếu tố bán ròng khối ngoại, chỉ báo đang đi ngang.

Chuyên gia giacophieu.com  thông qua chỉ báo NKT (New Key Trade)  cho rằng phiên giao dịch ngày 18/2/2016 những yếu tố ảnh hưởng từ diễn biến bất ổn khu vực Trung đông tác động không nhỏ thị trường chứng khoán quốc tế và biến động của giá dầu khiến khối ngoại có động thái bán ròng là những yếu tố ảnh hưởng bên trong góp phần tác động tiêu cực tới xu hướng thị trường chung.  Chúng tôi hy vọng thị trường không mất tại vùng 540 trước áp lực gia tăng lực bán của khối ngoại.

Tác giả bài viết: Sống mãi với niềm đam mê
Nguồn tin: giacophieu.com

Gửi phản hồi